Belofte wethouders na ruim 1,5 jaar nog niet nagekomen

Posted by | oktober 07, 2010 | Nieuws

belovenMedio maart 2009 beloofde (de inmiddels ex-) wethouders Offermans (VVD) en Duijf (SP), tijdens een zeer drukbezochte informatiebijeenkomst, de begraafplaats aan de Akerstraat in Heerlen centrum per 1 januari 2010 volledig in gebruik te zullen nemen. Een langgekoesterde wens van vele Heerlenaren zou dan, na vele tientallen jaren, uitkomen.

Deze belofte komt de gemeente Heerlen echter tot op heden niet na. ‘Belofte maakt schuld!’ en zodoende wijst Hart-Leers hardnekkig en voortdurend op de gemaakte afspraken en gedane toezeggingen. De gemeente Heerlen en diverse politieke partijen schuiven desondanks keer op keer weer vooruit.

Nadat de datum 1 januari jl. verstreken was gaf de gemeente juni/juli aan toen ook die datum verstreek kwam september/oktober in beeld. Inmiddels bracht Hart-Leers voor de 3e maal een motie in stemming. Een voorstel die de Heerlense gemeenteraad ertoe moest bewegen om het College haar afspraak te laten nakomen:  openstelling en volledige heringebruikname van de begraafplaats aan de Akerstraat.

Tot haar grote teleurstelling mocht Hart-Leers, na stemming tijdens de raadsvergadering van dinsdagavond jl., alleen rekenen op steun van Groen-Links en delen van het CDA.

‘Aan afspraken maken en nakomen tilt politiek Heerlen kennelijk niet zo zwaar’, concludeert Hart-Leers.

2 wethouders beloofden medio maart 2009 openstelling per 1 januari 2010. Ruim 1,5 jaar later is deze openstelling nog steeds geen feit.

‘Het College heeft tijd genoeg gehad om haar belofte na te komen. De daad bij het woord voegen, dat is wat gebeuren moet’, zijn de afsluitende woorden van Hart-Leers.