akerstraat

Sfeervol stukje binnenstad in ere hersteld

Posted by | Nieuws

Vlakbij de rotonde aan de Akerstraat in Heerlen centrum, ter hoogte van de bushaltes, wordt, beetje bij beetje, het nieuwe aanzicht van een voorheen verloedert stukje stad zichtbaar. De oude, markante, gevel van Victor4art, een gevel uit 1910, kwam in zijn geheel terug. Daarnaast verschenen nieuwe gevels die prachtig passen in de omgeving en deze voelbaar meenemen in een stijgende lijn. ‘Complimenten voor wat men hier in praktijk brengt. Dit is wat ons betreft een geslaagd voorbeeld voor onze stad. Iets dat de weg wijst!’, zo reageert Hart-Leers enthousiast.

‘Zichtbaar herbeleven en inbreiden in plaats van uitbreiden en daarbij meters toevoegen’, zo luidt de mening van de lokale partij. ‘Dit is een sprekend voorbeeld van hoe je op een uistekende wijze een bestaande locatie sfeervol herontwikkelt en daarmee zichtbaar iets toevoegt aan het bestaande waar ‘de fut’ uit was. Wat ons betreft krijgt deze aanpak zeker een vervolg. Het oude herbeleven en daarmee sfeer terugbrengen en behouden!’.

Indrukwekkende heringebruikname begraafplaats Akerstraat

Posted by | Nieuws

Het duurde maarliefst 30 jaar totdat zondagmiddag jl. de historische begraafplaats aan de Akerstraat in Heerlen centrum weer volledig in gebruik genomen werd. Na een plechtige mis, die om 11.30u. in de Sint Pancratiuskerk startte, toog een forse stoet vanaf het Pancratiusplein naar de hoofdingang van deze historische stadsbegraafplaats alwaar rond 12.30u. de officiële heringebruikname plaatsvond.

Deken van Galen sprak  al in de mis indrukwekkende woorden over de begraafplaats en het belang van deze gekoesterde plek. De deken heropende vervolgens samen met de wethouder de begraafplaats. 2 banken werden daarbij in gebruik genomen, banken die als rustpunt dienen en ieder voorzien werden van een spreuk.

De grote opkomst, de brede interesse bij deze heringebruikname en de vele indrukwekkende en roerende verhalen staven en benadrukken dat de heropening van deze gekende begraafplaats een regelrechte ‘must’ is. Bijgaand enkele foto’s van deze indrukwekkende gebeurtenis.

Klik hier voor meer foto’s

Officiële (her)opening begraafplaats Akerstraat

Posted by | Nieuws

Op zondag 13 maart aanstaande vind de officiële (her)opening van de begraafplaats aan de Akerstraat in Heerlen centrum plaats. Deze officiële handeling start om 11.30u. met een heilige mis in de Sint Pancratiuskerk. Aansluitend vind de officiële (her)opening op de historische begraafplaats aan de Akerstraat plaats.

Deken van Galen en Roel Leers sloegen enkele jaren geleden de handen ineen om de heropening van deze begraafplaats voor elkaar te krijgen. De begraafplaats aan de Akerstraat was immers vele jarenlang gesloten voor nieuwe begravingen. Geestelijkheid en politiek zorgen er vervolgens samen voor dat bij een informatie/protestbijeenkomst de gemeente Heerlen bij monde van 2 wethouders open kaart speelde waarna de heropening van deze gekende begraafplaats prominent op de kaart stond en bleef.

Kort na de informatie/protestavond, medio maart 2009, vormde zich al snel een heus actiecomité van diverse erg betrokken en zeer actieve Heerlenaren. Dit comité zorgde onder andere gezamenlijk voor een kaarsenavond op de begraafplaats en een historische wandeling over de begraafplaats. Beide activiteiten werden enorm goed bezocht en oogstten alom waardering. De vrienden van de begraafplaats staan inmiddels garant voor een jaarlijkse kaarsjesavond op 23 december waarbij de gehele begraafplaats met honderden kaarsen verlicht wordt. Bovendien zal met enige regelmaat ook een historische wandeling over de begraafplaats gehouden worden.

‘Velen zijn enorm verbonden aan deze begraafplaats. Veelal zijn er naaste familieleden begraven en mede vandaar wil men er ook ooit zelf een plekje krijgen. De enorme (blijvende) betrokkenheid van velen en het speciale van deze historische begraafplaats hebben nu eindelijk een zekere plek. De (her)opening van deze begraafplaats zal voor velen een erg speciaal moment zijn. Wij nodigen iedereen van harte uit om aansluitend op de heilige mis hierbij aanwezig te zijn’, benadrukken de vrienden van de begraafplaats aan de Akerstraat.

Ook lijkt het erop dat de gedachteniskapel, die aan de hoofdingang van de begraafplaats staat, tevens op 13 maart aanstaande weer in gebruik genomen kan worden. In de afgelopen maanden vond immers een uitvoerige restauratie van deze kapel plaats die daardoor nu weer in volle glorie als vanouds dienst kan doen.

Afsluitend willen de ‘vrienden van’ graag hun dank betuigen aan de vele mensen die blijvende steun leverden en met name aan de heer Gulikers. In zijn functie als beheerder van de begraafplaats is hij een steun en toeverlaat voor velen. Een bedankje daarvoor is zeer zeker op zijn plaats.

‘Begraafplaats Akerstraat in kaarslicht’ een jaarlijkse traditie

Posted by | Nieuws

Aanstaande donderdag (23 december) vind ook dit jaar ‘begraafplaats Akerstraat in kaarslicht’ plaats. Tussen 17.00u. en 20.00u. uur zullen vele honderden kaarsen (en fakkels) branden waarna om 20.00u. harmonie Sint Bernadette deze lichtjesavond met een (mini)kerstconcert afsluit.

Het voormalige actiecomité ter volledige heringebruikname van de begraafplaats aan de Akerstraat (Heerlen centrum) veranderde onlangs haar naam in ‘vrienden van begraafplaats Akerstraat’. Daar was immers alle reden toe nadat een vurige wens van velen uitkwam: de begraafplaats aan de Akerstraat werd namelijk zeer onlangs, na vele tientallen jaren van sluiting, tot groot genoegen van vele (binnen)stadsbewoners weer volledig in gebruik genomen.

De in 2009 spontaan georganiseerde kaarsenavond moet een jaarlijkse traditie worden. Dat vinden behalve ‘de vrienden van’ ook de bewonersraad Heerlen centrum en de gemeente Heerlen.  Immers zowel bewonersraad als gemeente staan erg positief ten opzichte van het initiatief.

De geheel uit vrijwilligers bestaande organisatie mag dit jaar bovendien rekenen op extra steun van zowel de bewonersraad als van bouwbedrijf Coppes die momenteel de gedachteniskapel aan de hoofdingang van de begraafplaats opknapt. Ook Woonpunt, directe buur van de begraafplaats, omarmt het initiatief.

‘Net zoals vorig jaar hopen wij dat weer velen de begraafplaats komen bezoeken. Breng van thuis uit een of meerdere kaarsjes mee en draag daarmee ook zelf actief bij aan dit sfeervolle gebeuren’.

Aanstaande donderdag (23 december) is eenieder, tussen 17.00u. en 20.00u., van harte welkom op de begraafplaats aan de Akerstraat in Heerlen centrum. De organisatie raad u van harte aan om ook het (mini)kerstconcert van harmonie Sint Bernadette te komen beluisteren dat om 20.00u. deze sfeervolle lichtjesavond afsluit.

Belofte wethouders na ruim 1,5 jaar nog niet nagekomen

Posted by | Nieuws

belovenMedio maart 2009 beloofde (de inmiddels ex-) wethouders Offermans (VVD) en Duijf (SP), tijdens een zeer drukbezochte informatiebijeenkomst, de begraafplaats aan de Akerstraat in Heerlen centrum per 1 januari 2010 volledig in gebruik te zullen nemen. Een langgekoesterde wens van vele Heerlenaren zou dan, na vele tientallen jaren, uitkomen.

Deze belofte komt de gemeente Heerlen echter tot op heden niet na. ‘Belofte maakt schuld!’ en zodoende wijst Hart-Leers hardnekkig en voortdurend op de gemaakte afspraken en gedane toezeggingen. De gemeente Heerlen en diverse politieke partijen schuiven desondanks keer op keer weer vooruit.

Nadat de datum 1 januari jl. verstreken was gaf de gemeente juni/juli aan toen ook die datum verstreek kwam september/oktober in beeld. Inmiddels bracht Hart-Leers voor de 3e maal een motie in stemming. Een voorstel die de Heerlense gemeenteraad ertoe moest bewegen om het College haar afspraak te laten nakomen:  openstelling en volledige heringebruikname van de begraafplaats aan de Akerstraat.

Tot haar grote teleurstelling mocht Hart-Leers, na stemming tijdens de raadsvergadering van dinsdagavond jl., alleen rekenen op steun van Groen-Links en delen van het CDA.

‘Aan afspraken maken en nakomen tilt politiek Heerlen kennelijk niet zo zwaar’, concludeert Hart-Leers.

2 wethouders beloofden medio maart 2009 openstelling per 1 januari 2010. Ruim 1,5 jaar later is deze openstelling nog steeds geen feit.

‘Het College heeft tijd genoeg gehad om haar belofte na te komen. De daad bij het woord voegen, dat is wat gebeuren moet’, zijn de afsluitende woorden van Hart-Leers.   

Nieuw beleid Heerlense begraafplaatsen voor onbepaalde tijd vooruitgeschoven

Posted by | Nieuws

begraafplaatsDe raadscommissie Bestuur en Dienstverlening schoof gisteravond het nieuwe beleidsplan begraafplaatsen voor onbepaalde tijd vooruit. De reden hiervan waren de vele onbeantwoorde vragen en onduidelijkheden omtrent dit plan.

De gemeente Heerlen schreef ruim 2 jaar aan het plan maar deelde dit plan pas amper enkele dagen voor de vergadering met de raadscommissie. Onder andere de fors te verhogen tarieven (Vb. 20 jaar huur van 960 Euro nu naar 1600 Euro en 30 jaar huur van 1260 nu naar 2400 Euro) en het sluiten van drie parochiële begraafplaatsen in Hoensbroek zorgden voor de nodige discussie.

‘Ongelofelijk treurig’, zo reageert Hart-Leers. Vorig jaar maart beloofde 2 Heerlense wethouders dat de begraafplaats aan de Akerstraat heel snel weer in gebruik zou komen.

Read More

Historische begraafplaats Akerstraat na 10-tallen jaren weer in gebruik

Posted by | Nieuws

Grafsteen PeutzHet actiecomité ter volledige heringebruikname van de begraafplaats aan de Akerstraat (Heerlen centrum) zet zich al geruime tijd in voor deze historische begraafplaats. Vorig jaar maart wisten zij, tijdens een door hen georganiseerde informatiebijeenkomst, de beide verantwoordelijke wethouders, na vele jaren, tot duidelijke uitspraken en toezeggingen te bewegen. Alhoewel beiden beloofden dat de begraafplaats per 1 januari jl. wederom in gebruik genomen zou worden gaven zijn, op het moment dat deze datum naderde, aan dat juni jl. als startdatum benoemd werd. Daarop bleek medio juni jl. dat vervolgens oktober aanstaande een langgekoesterde wens van vele Heerlenaren uitkomt zo blijkt uit een collegebesluit dat vandaag genomen werd.

Read More

Historische grafmonumenten ook in Heerlen op de kaart

Posted by | Nieuws

De discussie rondom de (her)ingebruikname van de begraafplaats aan de Akerstraat zal in september aanstaande gevoerd worden. ‘Eindelijk!’, zo verzucht Hart-Leers.  

Grafsteen Peutz AkerstraatDan staat het totale beleidsplan begraafplaatsen op de raadscommissieagenda om vervolgens in oktober in de gemeenteraad besproken te worden zo laat de gemeente Heerlen weten. Vooruitlopende op deze discussie wees Hart-Leers onlangs op adoptiemogelijkheden van historische grafmonumenten die naar verloop van tijd in onbruik geraakten.

‘Bij geen of onvoldoende ruimte voor het uitgeven van nieuwe graven’ ziet ook de gemeente Heerlen mogelijkheden om oude grafmonumenten via adoptie te behouden en wederom in gebruik te laten geraken zo liet de gemeente naar aanleiding van schriftelijke vragen weten. Adoptie van oude grafmonumenten is bij de gemeente bekend en Heerlen zal bovendien contact opnemen met de stichting Grafmonumenten Sint Pieter. Een stichting die oude grafmonumenten in Maastricht ‘herbeleeft’. In september aanstaande zullen ook de resultaten van dit contact tijdens de discussie met de raadscommissie besproken worden.

Begraafplaats aan de Akerstraat (Heerlen centrum) kent 275 historische grafmonumenten waarvan 49 door de gemeente onderhouden worden. Heerlen onderhoud deze beeldbepalende en cultuurhistorisch waardevolle grafmonumenten. Graven waarvan nabestaanden afstand deden waarna de gemeente, met goedkeuring van hen, het onderhoud op zich nam. Ook de voormalige parochiële begraafplaatsen in Hoensbroek kennen historische grafmonumenten. Deze begraafplaatsen komen echter, omdat er volgens de gemeente Heerlen alleen nog bijbegravingen plaatsvinden, niet in aanmerking voor uitgifte van adoptiegraven. De begraafplaats in Heerlerheide kent een beperkt aantal historische graven waarvan Heerlen er momenteel twee onderhoud zo laat de gemeente weten.

Net zoals Hart-Leers onderkent ook Heerlen de waardevolle geschiedkundige betekenis van begraafplaatsen. Via het behoud van bijzondere monumenten en waardering van de historische betekenis ervan geeft de gemeente daaraan vorm. Op verzoek verstrekt men bovendien informatie over specifieke graven.

Hart-Leers knokt voor begraafplaats Akerstraat

Posted by | Nieuws
Vorig jaar maart beloofden 2 Heerlense wethouders dat de historische begraafplaats aan de Akerstraat (Heerlen centrum) per 1 januari 2010 volledig (her)ingebruik zou worden genomen. In december jl. trok Hart-Leers daarom aan de bel ‘hoe zit het met de beloofde openstelling van de begraafplaats?’ Tot grote teleurstelling van Hart-Leers gaf men toen aan 1 januari niet te zullen halen en de heringebruikname een halfjaar vooruit te schuiven. Hart-Leers vind en vond dit onacceptabel, afspraak is afspraak. De overige leden van de toenmalige gemeenteraad legden zich er echter allemaal klakkeloos bij neer.

AkerstraatInmiddels is het halve jaar voorbij en wat blijkt? Het college van B&W pleit nu voor behandeling in september en het nemen van een besluit in Oktober. Nu reeds 2 startdata ‘verlopen’ zijn en zowel de politieke wil als alle mogelijkheden er feitelijk zijn eiste Hart-Leers, tijdens de raadsvergadering van 6 juni jl., via een motie duidelijkheid. ‘Voorafgaande aan de kennelijk spoedige openstelling willen wij -per direct- ingebruikname zodat nu, voor eens en altijd, duidelijk is dat de begraafplaats volledig heringebruik genomen wordt’ zou verduidelijkte Roel Leers namens de partij.

Een meerderheid van de gemeenteraad keerde zich echter tegen deze motie en koos ervoor, om voor de derde maal, achterover te leunen en rustig af te wachten. Dit terwijl de gemeenteraad in december jl. de eerste helft van 2010 als startdatum vastlegde.
Ook al tijdens de raadscommissie vergadering Bestuur en Dienstverlening van 14 juni jl. vroeg Hart-Leers aan de wethouder om duidelijkheid over de begraafplaats. ‘Waarom gaat de openstelling van 1 juni niet door en verplaatst u nu naar september/ oktober?’.

De wethouder antwoordde als volgt: een korte notitie te zullen opstellen waarin hij uitleg geven zou over wat men tot op heden reeds gedaan heeft en waarom het langer duurt. Hij gaf daarbij aan het voorstel in september in de commissie te willen bespreken en in oktober in de gemeenteraad. Zijn afsluitende woorden stemden Hart-Leers echter enigzins onzeker, hij zei namelijk: ‘voorlopig uit te gaan van heringebruikname van de begraafplaats aan de Akerstraat’. ‘Heringebruikname is echter reeds lang en breed toegezegd! Terugkomen hierop is wat ons betreft een regelrechte onmogelijkheid. Ook hebben wij, tot op heden, geen enkele notitie met enige uitleg en de stand van zaken mogen ontvangen’, zijn de afsluitende woorden van Hart-Leers.

Motie vreemd aan de orde van de dag Begraafplaats Akerstraat

Openstelling begraafplaats Akerstraat

Posted by | Nieuws
begraafplaats akerstraatAl geruime tijd knokt Hart-Leers voor de openstelling en heringebruikname van de begraafplaats aan de Akerstraat in Heerlen centrum. Begin 2009 zei het College toe dit per 1 januari jl. te zullen realiseren. Deze datum werd echter tijdens een bewogen raadsdebat op 1 december jl., waarbij Hart-Leers nadrukkelijk op het nakomen van deze afspraak aandrong, vooruitgeschoven naar 1 juli 2010. Vandaag dus.
Constante navraag over deze gevoelige kwestie wees onlangs uit dat de gemeente Heerlen nu denkt/werkt aan openstelling medio september/oktober. Ook de wethouder uitte inmiddels meermaals zijn oprechtte betrokkenheid en interesse. Wederom blijkt echter dat gemaakte afspraken, om welke redenen dan ook, vooruit worden geschoven. Daarbij blijkt dat Hart-Leers, toen zij op 1 december jl., aan de hardheid van de deadline twijfelde, helaas, zoals nu blijkt volledig gelijk had.
Nu het nieuwe College aangetreden is en de nieuwe wethouder inmiddels uitgesproken aangaf voor openstelling te zijn en dit, volgens de meest recente informatie, per medio september/oktober zal plaatsvinden is het hoog tijd voor definitieve duidelijkheid. Hart-Leers zal daarom, tijdens de raadsvergadering van dinsdag aanstaande, een motie vreemd aan de orde van de dag indienen waarbij zij pleit om de begraafplaats per direct in gebruik ten nemen voorafgaande aan de kennelijk aanstaande en definitieve beslissing na de zomervakantie. De motie voorkomt mogelijk nog verder vooruit schuiven en schept duidelijkheid.
‘De wil en de mogelijkheden zijn er. Nu ook 1 juli verstreken is vinden wij en vele direct berokkenen het echt de hoogste tijd voor openstelling en ingebruikname, eindelijk. Wij houden de gemeente Heerlen aan haar woord. Alsmaar wachten en vooruitschuiven heeft nu lang genoeg geduurt’.

Historische begraafplaats in kaarslicht hartverwarmend succes

Posted by | Nieuws

kaarslicht Het actiecomite ter volledige heringebruikname begraafplaats Akerstraat organiseerde vanavond de mogelijkheid om een of meerdere graven van een kaarsje te voorzien. Het actiecomite hoopte stilletjes op een paar honderd kaarsjes, uiteindelijk werd de grens van 1000 (!) kaarsjes met gemak gepasseerd. ‘Een ongelofelijke en hartverwarmende belevenis wat ons allen vanavond overkwam, een en al emotie en betrokkenheid, prachtig!’, zo laat het actiecomite weten.

Trots mogen wij melden dat ook ons allereigen Hart-Leers raadslid een van de mede grondleggers en kartrekkers van het actiecomite is. Samen liet het comite haar licht schijnen over de begraafplaats, niet alleen figuurlijk maar vanavond ook letterlijk. ‘Er zijn gewoonweg mogelijkheden te over op deze begraafplaats. Als de gemeente via haar wethouders toezeggingen doet en daar zelfs data aan vasthangt dan geldt zo’n belofte ook!’ zo laat Roel Leers namens Hart-Leers weten, ‘dus niks te mitsen of te maaren’.

Harmonie Sint BernadetteNa deze succesvolle en erg imposante avond zijn wij allen weer een hele stap verder. Een dergelijke overweldigende publieke reactie en steun vanuit zo veel betrokkenen bij deze begraafplaats is een onmiskenbaar signaal. Zelfs de gemeente Heerlen kan daar niet omheen.

Speciale dank aan: de vele vrijwilligers en helpende handen vanuit de omliggende buurten en aan harmonie Sint Bernadette (Molenberg) die diverse prachtige en sfeervolle kerstnummers ten gehore bracht. Chapeau aan allen die hun steentje bijdroegen en voor dit daverend succes zorgden. De beheerder van deze begraafplaats, de heer Gulikers, verdient hierbij een hele dikke pluim!

Fotoimpressie begraafplaats in kaarslicht

 

Gerelateerde artikelen:
Lees hier het artikel in het LD van 24 december 2009
Begraafplaats Akerstraat in kaarslicht
Beluister hier de L1 radiouitzending van 23-12-09 (1)
Beluister hier de L1 radiouitzending van 23-12-09 (2)
Bekijk hier de L1 reportage van Kevin Goes
Jan Teunissen

Lees hier het artikel in weekblad De Uitkijk van woensdag 9 december 2009
Wethouder Offermans (VVD) en wethouder Duijf (SP) komen belofte begraafplaats niet na
Download hier de door Hart-Leers ingediende motie
Lees ook: vrijdag, 27 maart 2009 ‘Kerkhof aan de Akerstraat volledig benutten’
En: dinsdag, 07 april 2009. Steun voor volledig gebruik van kerkhof aan Akerstraat

Begraafplaats Akerstraat in kaarslicht

Posted by | Nieuws

kaarslicht

Woensdagavond 23 december aanstaande zal de begraafplaats aan de Akerstraat te Heerlen centrum met kaarsen verlicht worden. Het actiecomité ter volledige heringebruikname van deze begraafplaats is onlangs tot dit initiatief gekomen.

‘Wij zijn enorm teleurgesteld dat de gemeente Heerlen haar belofte van 31 maart jl. niet nakomt om per 1 januari aanstaande deze begraafplaats wederom volledig in hergebruik te nemen’ reageert Estelle Seijben namens het Actiecomité. Op zondag 20 september jl. leidde het actiecomité ruim 400 geïnteresseerden rond tijdens een historische wandeling over deze begraafplaats vullen haar mede actievoerders Jan Teunissen en Roel Leers aan. ‘Ook al deze mensen steunen de spoedige volledige heringebruikname’, benadrukken zij. ‘Bovendien zijn inmiddels ruim 1500 handtekeningen opgehaald’.

Het actiecomité houdt de gemeente Heerlen aan haar belofte dat de begraafplaats volledig in hergebruik genomen zal worden. Vandaar organiseren zij deze avond waarbij de begraafplaats sfeervol met kaarslicht verlicht zal zijn. Met al deze brandende kaarsen kunnen nabestaanden hun naasten herdenken en daarbij het belang van deze begraafplaats benadrukken. Bovendien kunt u ook, en zelfs nu al, een ster, voorzien van een persoonlijke boodschap, in de sterrenherdenkingsboom op de begraafplaats hangen.

kaars Op woensdag 23 december a.s. is het mogelijk om tussen 18.00u. en 21.00u. de begraafplaats te bezoeken en een kaarsje op het graf van uw dierbare(n) te plaatsen en hen daarbij, zo kort voor de kerstdagen, op deze speciale manier te herdenken.

Het actiecomité hoopt op een veelheid aan brandende kaarsjes om daarmee ook de door velen gekoesterde wens, volledige heringebruikname van deze begraafplaats, sfeervol zichtbaar te maken. Allen die dit initiatief steunen kunnen een kaarsje plaatsen en daarmee hun betrokkenheid uiten.

begraafplaats Het is de bedoeling om een of meerdere kaarsjes (liefst in een lantaarntje o.i.d. zodat het lichtje blijft branden) op de begraafplaats te plaatsen, tevens is ter plekke een beperkt aantal grafkaarsen (kosten 1 Euro p/st.) te koop. Het actiecomité nodigt u van harte uit om actief deel te nemen of een kijkje te komen nemen. Begraafplaats Akerstraat, woensdag 23 december a.s. vanaf 18.00u. tot en met 21.00u.

Beluister hier de L1 radiouitzending van 23-12-09

Gerelateerde artikelen:
Lees hier het artikel in weekblad De Uitkijk van woensdag 9 december 2009
Wethouder Offermans (VVD) en wethouder Duijf (SP) komen belofte begraafplaats niet na
Download hier de door Hart-Leers ingediende motie
Lees ook: vrijdag, 27 maart 2009 ‘Kerkhof aan de Akerstraat volledig benutten’
En: dinsdag, 07 april 2009. Steun voor volledig gebruik van kerkhof aan Akerstraat

Afspraak is afspraak en belofte maakt schuld

Posted by | Nieuws

Afspraak is afspraak(n.a.v weekblad De Uitkijk van woensdag 9 december jl.)

Hart-Leers komt gemaakte afspraken na en maakt geen loze beloften, in de kwestie ‘heringebruikname begraafplaats Akerstraat’ werd dit wederom bewezen.

‘Al begin 2009 zou er een voorstel tot heringebruikname van de begraafplaats aan de Akerstraat liggen’, verteld Hart-Leers raadslid Roel Leers. Toen echter begin 2009 na vragen van ons raadslid duidelijk werd dat het voorstel in januari jl. al richting december 2009 verschoven werd was de maat vol en stond Roel mede aan de wieg van het actiecomite ter volledige heringebruikname van de begraafplaats aan de Akerstraat.

Tijdens de eerste grootschalige actiebijeenkomst op 31 maart jl. beloofden de wethouders Offermans (VVD) en Duijf (SP) ervoor te zullen zorgen dat er nog dit jaar een raadsvoorstel zou zijn dat voor de heringebruikname van de begraafplaats aan de Akerstraat pleiten zou. Nadat Roel hier gedurende 2009 diverse malen navraag over deed en het actiecomite tijdens een raadscommissievergadring (d.d. 12 oktober jl.), waarop Heerlense begraafplaatsen op de agenda stonden, insprak bleef het oververdovend stil.

Nu lijkt het er sterk op dat de gemeente Heerlen haar afspraak van 31 maart jl, pas vanaf 12 oktober jl. vorm is gaan geven. Wat hebben zij gedurende die ruim 28 weken, circa 7 maanden dus, eigenlijk gedaan? De beide wethouders zeggen: ‘we komen tijd te kort, we halen het niet voor 1 januari a.s., het is van belang alles goed uit te zoeken’.

‘Was, zoals het hoort, eerder gestart dan waren de beide wethouders wel ruim op tijd klaar geweest!’ is de reactie van Hart-Leers hierop. Uitstel is afstel… echter afstel is onacceptabel. Samen met het actiecomite knokt Hart-Leers verder, ‘die volledige heringebruikname gaat er zeker komen, daar twijfel ik geen seconde aan’ zijn de afsluitende, bemoedigende, woorden van ons standvastige raadslid.

Lees hier het artikel in weekblad De Uitkijk van woensdag 9 december 2009
Gerelateerde artikelen:
Wethouder Offermans (VVD) en wethouder Duijf (SP) komen belofte begraafplaats niet na
Download hier de door Hart-Leers ingediende motie
Lees ook: vrijdag, 27 maart 2009 ‘Kerkhof aan de Akerstraat volledig benutten’
En: dinsdag, 07 april 2009. Steun voor volledig gebruik van kerkhof aan Akerstraat

Ruim 1500 handtekeningen voor volledige heringebruikname begraafplaats Akerstraat

Posted by | Nieuws

Zuster Charita

In korte tijd werden ruim 1500 handtekeningen voor het volledig heringebruiknemen van de begraafplaats aan de Akerstraat opgehaald. Een van de drijvende krachten hierachter is zuster Charita Sleeghers. De zuster vraagt zich echter nu terecht af wat de wethouders eigenlijk met deze handtekeningen (en diverse brieven van haar aan hen) gedaan hebben?

Ook tijdens de historische wandeling over de begraafplaats aan de Akerstraat haalde de zuster handtekeningen op. 400 om precies te zijn. Toen onlangs zowel Deken van Galen als Roel Leers richting de raadszaal van het gemeentehuis togen om nogmaals duidelijk op volledige heringebruikname van de begraafplaats aan de Akerstraat te wijzen en daarbij de gemeente Heerlen op haar belofte, in het openbaar met vele getuigen uitgesproken, te wijzen zodat de gemeente Heerlen haar gemaakte afspraken ‘niet alsnog vergat’. Ook toen was de zuster erbij en ondersteunde zij zichtbaar het belang van dit initiatief.

De actiebereidheid van het actiecomitee en daarbij van vele Heerlenaren is ongekend, afspraak is afspraak! De wethouders Duijf en Offermans zouden ervoor zorgen dat alleen de gemeenteraad nog hoefde in te stemmen met het volledig heringebruiknemen van de begraafplaats. Dit zou uiterlijk op 1 januari 2010 voor elkaar zijn benadrukten de SP en VVD wethouders op 31 maart jl.

Belofte maakt schuld…

Gerelateerde artikelen:
Wethouder Offermans (VVD) en wethouder Duijf (SP) komen belofte begraafplaats niet na
Download hier de door Hart-Leers ingediende motie
Lees ook: vrijdag, 27 maart 2009 ‘Kerkhof aan de Akerstraat volledig benutten’
En: dinsdag, 07 april 2009. Steun voor volledig gebruik van kerkhof aan Akerstraat

Wethouder Offermans (VVD) en wethouder Duijf (SP) komen belofte begraafplaats niet na

Posted by | Nieuws

begraafplaats

Begin 2009 deden de wethouders Duijf en Offermans de volgende toezegging: ‘Voor januari 2010 zal de begraafplaats aan de Akerstraat te Heerlen centrum wederom volledig in gebruik genomen worden en met die strekking zal de gemeenteraad een raadsvoorstel ontvangen dat deze insteek volledig ondersteund’.

Tijdens de raadsvergadering van 1 december jl. bleek, naar aanleiding van een motie ingediend door Hart-Leers, dat er schijnbaar nog heel veel uitgezocht moest worden en het bovendien helemaal nog niet zeker was of de begraafplaats aan de Akerstraat wederom volledig in gebruik genomen zou worden.

‘Politieke onwil!’ en ‘Gewoonweg niet nakomen van gedane uitspraken en gemaakte afspraken, notabene in het openbaar gedaan in het bijzijn van ruim honderd betrokkenen ‘, zegt Hart-Leers raadslid Roel Leers zichtbaar geemotioneerd. ‘Vele stadsgenoten delen een diep gekoesterde wens dat deze begraafplaats wederom volledig in gebruik genomen wordt, de beide wethouders gaven hen, zoals nu blijkt, valse hoop en komen nu schijnbaar achteloos op hun uitspraken terug’.

Ook de gemeenteraad pakte helaas niet daadkrachtig door, zelfs met een compromisvoorstel om het dan maar in het eerste halfjaar van 2010 voor elkaar te krijgen stemde men niet in.

Vele stadsgenoten worden door deze houding en politieke onwil negatief verrast en emotioneel getroffen. ‘Met deze uitspraak van de wethouders Duijf en Offermans kan ik echt niet leven’ uitte een zichtbaar onstemde Roel Leers.

Zelfs geen enkel werkbaar alternatief werd aangeboden, alleen maar dat het een en ander nu door een duur bureau onderzocht werd en dat men daarbij dan naar alle begraafplaatsen kijken wil. Dit terwijl alleen de concrete vraag met betrekking tot de begraafplaats aan de Akerstraat voorlag. Op de bandopnamen van de raadsvergadering van 1 december jl. kunt u het hele, trieste relaas, zelf beluisteren. Diverse politieke partijen stonden positief tegenover het voorstel van Hart-Leers maar stemden er uiteindelijk toch maar niet mee in.

Download hier de door Hart-Leers ingediende motie
Lees ook: vrijdag, 27 maart 2009 ‘Kerkhof aan de Akerstraat volledig benutten’
En: dinsdag, 07 april 2009. Steun voor volledig gebruik van kerkhof aan Akerstraat.