Historische begraafplaats Akerstraat na 10-tallen jaren weer in gebruik

Posted by | september 07, 2010 | Nieuws

 

Hart-Leers is van begin af aan actief erbij betrokken om de begraafplaats wederom volledig in gebruik te noemen. Het kostte diverse raadsdebatten en discussies in raadscommissies. Zelfs 2 moties moesten eraan te pas komen. ‘Een van onze speerpunten uit het verkiezingsprogramma lijkt binnenkort ingelost te worden. Behalve dat we daar natuurlijk enorm blij over zijn bezorgt het vele stadgenoten (na hele lange tijd) eindelijk datgene wat men wil: de volledige heringebruikname van de historische begraafplaats aan de Akerstraat.

Het actiecomité organiseerde vorig jaar september een historische wandeling. Ruim 400 deelnemers liepen met door gidsen begeleide groepen over de begraafplaats. Het boekje dat men hiervoor samenstelde doet nog zeer regelmatig dienst als richtlijn voor de vele wandelingen die ook nog hierna plaatsvonden. In december jl. organiseerde het actiecomité een kaarsenactie. De hele begraafplaats werd met honderden kaarsen verlicht. Zo kort voor de kerstdagen stonden velen op een extra sfeervolle manier bij hun dierbaren stil en droegen daarbij tevens het actiecomité een warm hart toe.

KaarsenwandelingOok dit jaar zal op 23 december een kaarsenwandeling op en over de begraafplaats plaatsvinden, momenteel zijn er reeds plannen in ontwikkeling voor een vervolg op de historische wandeling over de begraafplaats. Ook zijn er inmiddels al contacten gelegd om de begraafplaats, met een officiële tint, in hergebruik te nemen.

‘Zodra in de volgende week de discussie over het voorstel van het college van B&W heeft plaatsgevonden en dit voorstel daarbij goed besproken (en in orde bevonden) is gaan wij ervan uit dat er een gedegen beleid is dat de Heerlens begraafplaatsen voor de toekomst genoeg mogelijkheden bied. Nu is het van belang eenieder te informeren over de stand van zaken en al diegenen te bedanken voor hun hulp en inzet om tot deze heringebruikname te komen. De begraafplaats aan de Akerstraat was immers ruim 30 jaar ‘gesloten’ voor nieuwe bijzettingen. Dit terwijl er plaats te over is’.

Meer keuze op begraafplaatsen