Historische grafmonumenten ook in Heerlen op de kaart

Posted by | augustus 06, 2010 | Nieuws

De discussie rondom de (her)ingebruikname van de begraafplaats aan de Akerstraat zal in september aanstaande gevoerd worden. ‘Eindelijk!’, zo verzucht Hart-Leers.  

Grafsteen Peutz AkerstraatDan staat het totale beleidsplan begraafplaatsen op de raadscommissieagenda om vervolgens in oktober in de gemeenteraad besproken te worden zo laat de gemeente Heerlen weten. Vooruitlopende op deze discussie wees Hart-Leers onlangs op adoptiemogelijkheden van historische grafmonumenten die naar verloop van tijd in onbruik geraakten.

‘Bij geen of onvoldoende ruimte voor het uitgeven van nieuwe graven’ ziet ook de gemeente Heerlen mogelijkheden om oude grafmonumenten via adoptie te behouden en wederom in gebruik te laten geraken zo liet de gemeente naar aanleiding van schriftelijke vragen weten. Adoptie van oude grafmonumenten is bij de gemeente bekend en Heerlen zal bovendien contact opnemen met de stichting Grafmonumenten Sint Pieter. Een stichting die oude grafmonumenten in Maastricht ‘herbeleeft’. In september aanstaande zullen ook de resultaten van dit contact tijdens de discussie met de raadscommissie besproken worden.

Begraafplaats aan de Akerstraat (Heerlen centrum) kent 275 historische grafmonumenten waarvan 49 door de gemeente onderhouden worden. Heerlen onderhoud deze beeldbepalende en cultuurhistorisch waardevolle grafmonumenten. Graven waarvan nabestaanden afstand deden waarna de gemeente, met goedkeuring van hen, het onderhoud op zich nam. Ook de voormalige parochiële begraafplaatsen in Hoensbroek kennen historische grafmonumenten. Deze begraafplaatsen komen echter, omdat er volgens de gemeente Heerlen alleen nog bijbegravingen plaatsvinden, niet in aanmerking voor uitgifte van adoptiegraven. De begraafplaats in Heerlerheide kent een beperkt aantal historische graven waarvan Heerlen er momenteel twee onderhoud zo laat de gemeente weten.

Net zoals Hart-Leers onderkent ook Heerlen de waardevolle geschiedkundige betekenis van begraafplaatsen. Via het behoud van bijzondere monumenten en waardering van de historische betekenis ervan geeft de gemeente daaraan vorm. Op verzoek verstrekt men bovendien informatie over specifieke graven.