Openstelling begraafplaats Akerstraat

Posted by | juli 01, 2010 | Nieuws
begraafplaats akerstraatAl geruime tijd knokt Hart-Leers voor de openstelling en heringebruikname van de begraafplaats aan de Akerstraat in Heerlen centrum. Begin 2009 zei het College toe dit per 1 januari jl. te zullen realiseren. Deze datum werd echter tijdens een bewogen raadsdebat op 1 december jl., waarbij Hart-Leers nadrukkelijk op het nakomen van deze afspraak aandrong, vooruitgeschoven naar 1 juli 2010. Vandaag dus.
Constante navraag over deze gevoelige kwestie wees onlangs uit dat de gemeente Heerlen nu denkt/werkt aan openstelling medio september/oktober. Ook de wethouder uitte inmiddels meermaals zijn oprechtte betrokkenheid en interesse. Wederom blijkt echter dat gemaakte afspraken, om welke redenen dan ook, vooruit worden geschoven. Daarbij blijkt dat Hart-Leers, toen zij op 1 december jl., aan de hardheid van de deadline twijfelde, helaas, zoals nu blijkt volledig gelijk had.
Nu het nieuwe College aangetreden is en de nieuwe wethouder inmiddels uitgesproken aangaf voor openstelling te zijn en dit, volgens de meest recente informatie, per medio september/oktober zal plaatsvinden is het hoog tijd voor definitieve duidelijkheid. Hart-Leers zal daarom, tijdens de raadsvergadering van dinsdag aanstaande, een motie vreemd aan de orde van de dag indienen waarbij zij pleit om de begraafplaats per direct in gebruik ten nemen voorafgaande aan de kennelijk aanstaande en definitieve beslissing na de zomervakantie. De motie voorkomt mogelijk nog verder vooruit schuiven en schept duidelijkheid.
‘De wil en de mogelijkheden zijn er. Nu ook 1 juli verstreken is vinden wij en vele direct berokkenen het echt de hoogste tijd voor openstelling en ingebruikname, eindelijk. Wij houden de gemeente Heerlen aan haar woord. Alsmaar wachten en vooruitschuiven heeft nu lang genoeg geduurt’.