Hart-Leers knokt voor begraafplaats Akerstraat

Posted by | juli 07, 2010 | Nieuws
Vorig jaar maart beloofden 2 Heerlense wethouders dat de historische begraafplaats aan de Akerstraat (Heerlen centrum) per 1 januari 2010 volledig (her)ingebruik zou worden genomen. In december jl. trok Hart-Leers daarom aan de bel ‘hoe zit het met de beloofde openstelling van de begraafplaats?’ Tot grote teleurstelling van Hart-Leers gaf men toen aan 1 januari niet te zullen halen en de heringebruikname een halfjaar vooruit te schuiven. Hart-Leers vind en vond dit onacceptabel, afspraak is afspraak. De overige leden van de toenmalige gemeenteraad legden zich er echter allemaal klakkeloos bij neer.

AkerstraatInmiddels is het halve jaar voorbij en wat blijkt? Het college van B&W pleit nu voor behandeling in september en het nemen van een besluit in Oktober. Nu reeds 2 startdata ‘verlopen’ zijn en zowel de politieke wil als alle mogelijkheden er feitelijk zijn eiste Hart-Leers, tijdens de raadsvergadering van 6 juni jl., via een motie duidelijkheid. ‘Voorafgaande aan de kennelijk spoedige openstelling willen wij -per direct- ingebruikname zodat nu, voor eens en altijd, duidelijk is dat de begraafplaats volledig heringebruik genomen wordt’ zou verduidelijkte Roel Leers namens de partij.

Een meerderheid van de gemeenteraad keerde zich echter tegen deze motie en koos ervoor, om voor de derde maal, achterover te leunen en rustig af te wachten. Dit terwijl de gemeenteraad in december jl. de eerste helft van 2010 als startdatum vastlegde.
Ook al tijdens de raadscommissie vergadering Bestuur en Dienstverlening van 14 juni jl. vroeg Hart-Leers aan de wethouder om duidelijkheid over de begraafplaats. ‘Waarom gaat de openstelling van 1 juni niet door en verplaatst u nu naar september/ oktober?’.

De wethouder antwoordde als volgt: een korte notitie te zullen opstellen waarin hij uitleg geven zou over wat men tot op heden reeds gedaan heeft en waarom het langer duurt. Hij gaf daarbij aan het voorstel in september in de commissie te willen bespreken en in oktober in de gemeenteraad. Zijn afsluitende woorden stemden Hart-Leers echter enigzins onzeker, hij zei namelijk: ‘voorlopig uit te gaan van heringebruikname van de begraafplaats aan de Akerstraat’. ‘Heringebruikname is echter reeds lang en breed toegezegd! Terugkomen hierop is wat ons betreft een regelrechte onmogelijkheid. Ook hebben wij, tot op heden, geen enkele notitie met enige uitleg en de stand van zaken mogen ontvangen’, zijn de afsluitende woorden van Hart-Leers.

Motie vreemd aan de orde van de dag Begraafplaats Akerstraat