China ambtenaar Heerlen -zonder evaluatie- aan tweede termijn gestart

Posted by | april 10, 2014 | Nieuws, Vanuit de fractie

Hart-Leers vroeg onlangs de bijgaande stukken op, interessant ‘leesvoer’ zo blijkt. Bij navraag naar de overeengekomen evaluatie na een jaar blijkt dat dit stuk nu pas ‘in de maak’ is. De gemeentelijke functie China ambtenaar (China Desk) wordt aldus voortgezet zonder voorafgaande evaluatie zoals burgemeester en wethouders overeenkwamen.

Wat deed/doet de Heerlense China ambtenaar en welke contacten heeft deze gelegd waarmee concrete resultaten geboekt worden/werden?

De bijgaande kosten lijken overigens duidelijk: de gemeente Heerlen draagt jaarlijks 100.000 euro bij terwijl sociale woningcorporatie Weller op jaarbasis 30.000 euro betaald.

Hoe staat het momenteel met ‘de getoonde belangstelling door Chinese beleggers, investeerders en ondernemers’? Zijn er inmiddels investeringsbesluiten genomen? Zo ja, door wie en waarvoor?

Waarom is er nog geen evaluatie (deze blijkt nu pas ‘in de maak’) terwijl het collegebesluit uit december 2012 daar meermaals over rept? Hoe kan het dat -zonder evaluatie- wel voortzetting volgt?

De ‘China Desk’ kwam tot stand om Chinese interesse voor Heerlen, de regio en met name het Maankwartier te wekken. Nu de bijlage allerlei concrete zaken benoemt echter de resultaten daarvan (nog) nergens uit blijken is het mede vandaar (en vanwege het uitblijven van een evaluatie) van groot belang om politiek Heerlen op zo kort mogelijke termijn over de behaalde resultaten van de China ambtenaar c.q. de ‘China Desk’ te informeren.

Welke ervaringen heeft men opgedaan, welke resultaten werden (of worden) geboekt? Wat is de momentele stand van zaken en hoe moet men dit duiden…

college china

doel en resultaat china desk