Dynamo Heerlen: ‘grote stations goochelaar’ haalt oud gevelproject uit de mottenballen

Bijgaand krantenbericht verwijst naar het Huisman Dynamoplan uit 2006 Een gevelplan dat ondertussen zo’n 14 (!) jaren lang stof hapte en nu, als een duveltje uit een doosje, plots weer ten tonele verschijnt. Oude wijn in nieuwe zakken. Waarom het plan de afgelopen 14 jaar niet tot uitvoering kwam, maar dat kennelijk nu wel snel gebeuren gaat, lijkt overigens nog niet duidelijk.

Grote stations goochelaar Huisman lijkt met een zoveelste truc af te willen leiden van de situatie in en om het/zijn peperdure Maankwartier. Wanneer worden alle beloften daaromtrent waargemaakt?! Wanneer ontstaat de -vele malen- beloofde dynamiek en gaat Heerlen daarvan profiteren?!

Omliggende ondernemers en pandeigenaren zouden als vanzelf gaan investeren, de stad zou middels Maankwartier opbloeien.

Nu dit alles behalve zo (b)lijkt haalt Huisman zijn aloude Dynamoplan uit de mottenballen, hangt er een nieuwe naam aan en eist onvoorwaardelijke steun.

Normaliter was je, als stad, gestart met het bestaande en had je -zodra dat in orde was en daarbij ruimtetekort bleek- naar mogelijke uitbreiding gekeken. In Heerlen ging het echter in de omgekeerde volgorde: een peperdure ‘witte schuimtaart’ werd gebouwd om pas vervolgens naar de bestaande stad te kijken.

Veiligheidsproblemen (Hallo Jumbo!) die maar niet opgelost lijken te worden. Een Maanplein dat ook na (ongeveer) 4 jaar ‘klaar’ te zijn nog nagenoeg geen bedrijvigheid kent terwijl de ‘bedrijvigheid’ die er al is merendeels aan verplaatste overheidsinstanties te wijten (b)lijkt. Waar het omvangrijke hotel blijft? Je hoort er niets meer van. Ook over ‘de grote internationale restaurants’-ongekend in Heerlen volgens sociale woningcorporatie Weller- blijft het muisstil.

Voordat de grote stations goochelaar zich aan de binnenstad vergaloppeert is het wellicht eerder wijsheid dat hij zijn megaproject tot bloei brengt en daarmee levert wat hij talloze malen, tot in den treure, beloofde: een ‘bezoekersmagneet’ die Heerlen op velerlei fronten (weer) tot leven brengt.

Vooralsnog is er een oorverdovende stilte en daarbij steeds maar weer extra geld nodig. ‘The proof of the pudding is in the eating’ luidt een van Huisman’s uitspraken. ‘The pudding’ staat er… maar waar blijven diens liefhebbers?

Bovendien: ‘oude gevels opknappen’ kan ook simpelweg via/met bestaande bouwtekeningen. Gedetailleerde tekeningen waarvan menig exemplaar in het (stads)archief voor handen is.

Luidt de keuze ’terug naar af’ (qua gevels) knus, gezellig en sfeervol dan past die prima in datgene wat ook wij al jaren lang na streven en bepleiten. Een deel van het geheel aanpakken is echter geen goede zaak. Een en ander houdt immers verband met elkaar. Niet alleen de voorgevel ‘doen’ en dat ook daarvoor deskundigheid nodig is lijkt overduidelijk. Of een grote stations goochelaar daarvoor de beste (en/of enige) keuze is valt danig te betwijfelen…