Heerlen geeft -nog steeds- geen inzicht in vertragingskosten Maankwartier

Alhoewel Hart-Leers al zeer geruim tijd informeert naar de vertragingskosten Maankwartier kwam Heerlen na lange tijd met een ‘verrekening’ op de proppen. 2 memo’s en een inventarisatie. Hart-Leers verwacht inzicht in de complete stukken. Onderliggende stukken waarop de stad memo’s en inventarisatie baseert. Hoe Heerlen daarmee omgaat blijkt uit bijgaande brief die wij gisteravond (per mail) ontvingen.

Vanavond staat, op ons verzoek, het bespreken van de beide memo’s en inventarisatie geagendeerd. Als allerlaatste agendapunt prijkt vandaar ‘Verrekening kosten Maankwartier… Dit agendapunt wordt in beslotenheid behandeld. Bijbehorende stukken liggen, onder geheimhouding, ter inzage bij de griffie’ op de RO agenda.

Hoe ‘slordig/kundig’ Heerlen met informatie (en wat daarbij wel of niet te doen) omgaat blijkt uit de laatste pagina van de brief die ons bereikte. Ondanks dat daar staat: ‘Onderstaande gegevens zijn bestemd voor de registratie van deze uitgaande brief in Decos en zullen uiteraard niet worden meegezonden naar de geadresseerde.’ zat die pagina ‘gewoon’ bij de ontvangen stukken.

Hart-Leers: ‘Stelde de wethouder Maankwartier niet vertragingskosten te zullen verhalen op de veroorzaker(s)?! Zo ja, hoeveel van deze vertragingskosten zijn concreet/op welke manier verhaald en is, bijvoorbeeld, de ‘Duitse investeerder in Maanhotel, penthouse en parkeergarage’ overgegaan tot betaling van door hem veroorzaakte (vertragings)kosten… of niet? Zo nee, voor wiens rekening zijn de vertragingskosten dan wel gekomen…? Ten laste van de gemeente Heerlen?! Nee, toch?!’

Wij informeren al geruime tijd naar de vertragingskosten Maankwartier en afwikkeling daarvan. Uiteindelijk volgt een antwoord over ‘verrekeningen’. Leuk en aardig. Onze vraag gaat echter over de vertragingskosten…

Hart-Leers, n.a.v. raad 27 mei 2020 MK