Heerlen kapt 750 bomen vanwege wortelopdruk en overlast

Met regelmaat wordt ook Hart-Leers met resten van waar ooit bomen stonden geconfronteerd en daarbij steeds vaker met omwonenden die zich afvragen of dit niet anders gekund had. Bijgaande foto’s ontvingen we onlangs.

Is Heerlen met deze fikse bomenkap op de juiste weg? Is het niet beter om het fikse kappen te staken totdat er meer duidelijkheid is over mogelijke alternatieven?

Behalve ‘overlast’ bezorgen bomen ook leefgenot en wellicht nog veel belangrijk -een van de belangrijkste voorwaarden om te kunnen leven- zuurstof! Gemiddeld produceren 7 bomen het dagelijkse zuurstofverbruik van een volwassen. Al jarenlang kapt de stad jaar na jaar behoorlijk wat bomen terwijl velen daarvan ook beeldbepalend zijn.

Onder het motto ‘beter ten halve gekeerd dan te hele gedwaald’ is het wellicht stukken beter als gemeente en politiek even ‘pas op de plaat’ maken en daarbij goed bekijken wat wijsheid is. Rigoureus snoeien en daarmee doorgaan of… wellicht alsnog tot de conclusie komen dat een andere aanpak (en oplossing) veel beter is.