Heerlen moet subsidie -per direct- terugvorderen: Atelier Stadsrevisie levert wanprestatie

Met het niet nakomen van gemaakte afspraken (bijlage) levert Atelier Stadsrevisie wanprestatie en moet de ontvangen subsidie -per ommegaande- teruggestort worden. 

In het eerste jaar, 2020, zouden 6 gevels gerealiseerd worden en een ‘Worstenhemel’. De teller bleef, in jaar een, op amper 1,5 ‘gevel’ steken waarna die teller -tot op heden- op hooguit 3 -in totaliteit- staat. Aldus niet eens de helft van wat afgesproken werd qua jaar een maar waarvoor wel een riante subsidie verstrekt werd.

Als klap op de vuurpijl volgde deze week een presentatie waarmee de bedenker van het project door wil. Kennelijk is de oorspronkelijke opzet faliekant mislukt. De beloofde zichtbare resultaten zijn er, zelfs na bijna 2 jaar, niet.

Hart-Leers: ‘Eerst maar eens laten zien dat je waarmaakt wat je zegt, afspraken nakomt en gestelde zaken daadwerkelijk in praktijk brengt. Tot op heden is dit alles behalve zo en lijken het vooral veel praatjes waaraan flink wat subsidie opgaat.’

Vanwege geleverde wanprestatie -per ommegaande- de verstrekte subsidie terugstorten. Gemeentelijke subsidie onder andere als vergoeding voor ‘inhuur diensten meneer Huisman’ waarvoor deze een jaarvergoeding van 135.000 Euro wist te bedingen.

Steevast werkte ’t Atelier zonder bouwvergunning of goedkeuring van de welstand. Pas na realisatie deed men een aanvraag waarbij de gemeente Heerlen, in de eerste twee gevallen, een heuse legalisatieprocedure opstartte… Wanprestatie? Inderdaad!