Heerlen wil 6,8 miljoen tekort Maankwartier Zuid dekken met bidbook bijdragen Provincie en IBA

Posted by | October 26, 2016 | Nieuws, Vanuit de fractie

Die financiële opgave wordt nu in het kader van de cofinanciering van de gelden voor de uitvoering van het bidbook opgelost’ meldt de vandaag openbaar gemaakte voortgangsrapportage Maankwartier op pagina 4. Of de provincie Limburg daarvoor ruimte heeft in haar coalitieakkoord is overigens nog maar zeer de vraag. Het aandeel van de overheid in megaproject Maankwartier neemt in dat geval aldus met 6,8 miljoen (!) euro toe.

Het gaat er echter om een probleem op te lossen en niet om een probleem te laten varen en daarnaast -met forse nieuwbouw- te verergeren.

Bent u recentelijk in Maankwartier Noord gaan kijken? Nagenoeg lege parkeerdekken, geen enkele op het Maanplein gelegen winkelruimte waar ook maar enige activiteit te bekennen valt terwijl de politie extra surveilleert vanwege overlast van drugs- en drankgebruikers. Een lege vijver onder de Heliostaat waarvan nog niemand de beloofde ’feeërieke werking’ heeft kunnen bespeuren.

Chinese huurders die afhaken ‘vanwege terreurdreiging in Europa’ meldt de Maankwartier website. Dat terwijl in Sittard-Geleen ondertussen -diezelfde Chinezen- (in een voormalig klooster) een groot gezondheidscentrum bouwen en Zuyd Hogeschool (in Maastricht) een China Instituut start.

Bouwen voor leegstand met handen vol gemeenschapsgeld terwijl hartje stad alle hulp en inzet die voorhanden is hoogstnodig gebruiken kan.

In Maankwartier Zuid, aan de kop van de Saroleastraat, wordt al geruime tijd aan de parkeergarage gebouwd terwijl het Maanhotel ondertussen wordt stilgezwegen.

  • Hoe zit het met de Duitse belegger en diens hotelplannen?
  • Welk hotel gaat er verrijzen en wie gaat het exploiteren?
  • Waarom zijn er wel diverse BV’s opgericht maar neemt vooralsnog niemand het voortouw?
  • Wat is de feitelijke betekenis van: Parking North en Parking South B.V.?
  • Wie is MPM… en welke rolt speelt Interparking (voorheen Parking & Protection) nog?
  • Wat lieten de voor het Maanhotel beoogde Duitse hotelexploitanten weten nadat zij vorige week het Maankwartier bezochten?
  • Is het juist dat momenteel aan ‘short stay appartementen’ gewerkt wordt om op die manier de geplande ruimte voor het Maanhotel anders in te vullen als de hotelfunctie afvalt?

Met deze zoveelste ‘miljoenenvlucht naar voren’ lijkt het gemeentebestuur te denken het tekort van 6,8 miljoen, eindelijk, te kunnen dekken. Pal naast ‘Zuid’ staat het al meer dan 2 jaar lege Rijksmonument -Filmtheater Royal- waarvoor ook nog steeds invulling gezocht wordt terwijl, zodra sociale woningcorporatie Weller verhuist naar het Maankwartier, het gehele omliggende kantoorgedeelte aldaar -volledig- leeg staat.

Heeft iemand al eens de omliggende kantoren bekeken en daar de vele ‘te huur’ bordjes opgemerkt? Ruimte te over! Zelfs in de Hoppenhof, het prille begin van het Maankwartier naast het busstation, zijn nog meer dan 2000m2 beschikbaar. Op de kop van de Saroleastraat, grenzend aan ‘Zuid’, staan daarnaast diverse winkelruimten leeg.

‘Oogkleppen op en door’ en ‘we zien wel waar het schip strand’ of ‘alle zeilen bijzetten’, ‘de waarheid onder ogen zien’ en met zinnige oplossingen komen…