Maankwartier 2 maanden na de feestelijke opening: waar blijft de bedrijvigheid

Posted by | July 25, 2016 | Nieuws, Vanuit de fractie

‘-Huurwoningen in Noord zijn allemaal verhuurd. Er is een wachtlijst voor. Feit.
-De kleine detailhandelvoorzieningen aan de Noordzijde. Dat zijn er 13. Daarvan zijn er 10 verhuurd. Over 2 zijn vergaande onderhandelingen. 1 is nog vrij dat klopt. Feit.’

Enkele uitspraken die de wethouder Maankwartier tijdens de Algemene Beschouwingen in november vorig jaar deed.

Hart-Leers: ‘Ondertussen staan alle huurwoningen in het hogere segment -te huur- en staan alle winkels op het plein leeg en wachten op bedrijvigheid. Is met betrekking tot de -door de wethouder gestelde- feiten (november vorig) jaar iets verandert? Zo ja, wat? Bouwen voor leegstand is het allerlaatste dat Heerlen gebruiken kan…’

IMG_0486