Memo over City Outlet, Ondernemersfonds Heerlen en Heerlendag

Gisteren ontving politiek Heerlen bijgaande memo. Daarin (ook) diverse antwoorden op vragen die Hart-Leers stelde.

Ondernemersfonds Heerlen ontvangt via de gemeente Heerlen inmiddels jaarlijks nagenoeg 1.000.000 Euro uit belastingeninkomsten geheven bij ondernemers. Natuurlijk zijn wij erg benieuwd naar hoe deze (belasting)gelden besteed worden en informeerden er naar. 

Wat, bijvoorbeeld, de kosten van (door hen) ingehuurde medewerkers is bleek, tijdens een presentatie in de raadscommissie, (toen) niet gemakkelijk te beantwoorden. ‘Men’ dook er in en kwam tot de conclusie dat dit, op jaarbasis, om inhuur van drie parttime gebiedsmanagers gaat. Die inhuur komt volgens bijgaand stuk (nagenoeg) neer op 1 fulltime job. Kosten? 125.000 euro exclusief Btw. Inclusief Btw. aldus 151.250 Euro. Ruim 15% van de jaarlijkse belastingopbrengst aldus.

Over hoe ‘het miljoen’ dat dit jaar beschikbaar is besteed wordt valt nauwelijks iets concreets te zeggen. Kijkende naar het stuk is de uitgavenomschrijving zeer algemeen en allerminst concreet. Het Ondernemersfonds Heerlen doet er, wat ons betreft, goed aan om (zeer) duidelijk en (uiterst) transparant te zijn. Aan welke projecten gingen de centen op en … wat leverde dit op?

Nog steeds kijken sommigen naar een ‘City Outlet’. Daarbij luidt de vraag of zoiets haalbaar is Zeker met een grote, ietwat kwakkelende, Outlet in het nabije Maasmechelen en een nog grotere in Roermond. Ook moet je de vraag stellen welke gevolgen huidige Heerlense winkels zullen ondervinden mocht er daadwerkelijk een City Outlet komen. Zij dicht en outletzaken open of…? 

Interessant gespreksonderwerp. Dat zeer waarschijnlijk daarbij blijft. Ruimte is er volop en dat nagenoeg overal. Daar waar je zo her en der reeds Outlet winkels ziet lijkt ook aan iets dergelijks een grens.

Uit actiepunt 170 blijkt dat men het/ons idee Heerlendag kennelijk niet (goed) begrepen heeft. Het ging er immers niet om iets nieuws te organiseren maar om onder die noemer met een wekelijkse Heerlendag de stad extra in het zonnetje te zetten. Op marktdag dinsdag zou je, bijvoorbeeld, in de vakantiemaanden een wekelijkse Heerlendag kunnen houden. Er is dan immers al een prima basis voor een wekelijkse dag die extra gezellig is en daarmee nadrukkelijk op de kaart staat. Vele steden doen dit al. De resultaten aldaar spreken voor zich. Waarom Heerlen dus (nog) niet?

Cluster wat er is en zet het -samen- wekelijks in de spotlights. Klinkt simpel, allerminst moeilijk. Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan. Toch? 

Het ging er niet om iets extra’s te organiseren maar juist om dat wat er is onder een noemer samen te brengen en Heerlen daarmee (extra) te promoten. Overigens zijn wij, diegene die het voorstel deden, door de partijen die er nadien over spraken nimmer gevraagd naar het hoe of wat of er zelfs ook maar enigszins bij betrokken. Jammer…

Memo