Over ‘Foute Vastgoed Bazen’ gesproken… Maankwartier met -nog meer retentierecht- geconfronteerd?!

Posted by | maart 25, 2018 | Nieuws, Vanuit de fractie

Beste burgemeester en wethouders,

-Is het juist dat niet alleen op het in aanbouw zijnde Maanhotel retentierecht ligt maar inmiddels ook op het onderdeel bSA ‘horeca’?
-Zo ja, kent u de oorzaak hiervan? Zo ja, hoe luidt deze?
-Klopt het dat onlangs (vrijdag jl.) ‘hekwerk’ rondom deel bSA geplaatst werd en, zo ja, wie is voor de betaling van dit bouwdeel verantwoordelijk?
-Welke betekenis heeft het, kennelijk zeer onlangs nog uitgebreide, retentierecht voor de voortgang van de bouw Maankwartier c.q. zijn hieruit negatieve gevolgen te verwachten? Zo ja, welke?
-Wanneer en hoe was u van het bijgaande op de hoogte, wanneer en hoe informeerde u de gemeenteraad in deze?
-Kunt u bevestigen dat, zoals bijgaande foto’s tonen, -de hekken- vanaf gedeelte ‘Hotel’ tot en met ‘de hellingbaan’ -voorbij het gedeelte bSA- (horeca) doorlopen?
Zo ja, behoort dit deel wel of niet tot het in aanbouw zijnde ‘Maanhotel’ (waarop reeds voor een 2e maal retentierecht gevestigd is) c.q. wie is de financier van dit gedeelte Maankwartier?