Over hoe het Maankwartier een blok aan het been werd

Posted by | januari 15, 2014 | Nieuws, Vanuit de fractie

Herinnert u zich de feestelijke bouwstart op 18 december 2012 nog? Nu kon er, voor de zoveelste keer, ‘echt niets meer mis gaan’. Het Maankwartier zou er vast en zeker komen.

Nog steeds, ruim een jaar na de bouwstart, is het gigantische bouwproject verre van zeker en blijven geïnteresseerde huurders en grote investeerders uit. De reeds jarenlange kritiek en waarschuwingen van Hart-Leers werden keer op keer weggewuifd en daarbij als ‘uiterst negatief’ afgeschilderd. De realiteit wijst uit dat het allemaal toch net iets anders in elkaar zit dan ‘de fans van het Maankwartier’ het deden voorkomen.

  • Waar blijft die eindbelegger voor de Jumbo XL supermarkt? Anders gesteld: komt die Jumbo XL supermarkt er überhaupt?ridder_maankwartier
  • Waarom zijn er geen kandidaten om kantoorruimte te huren en krijgt de enige aanwezige kandidaat, de gemeente Heerlen, de helft van haar meters (4000m2) tot op heden niet gesleten?
  • Waar blijven ‘de Chinezen’ die het Maanhotel zouden kopen en waarom stelt sociale woningcorporatie Weller (in haar eigen China reisverslag van vorig jaar) ‘momenteel lopen de onderhandelingen nog en verwachten wij in november definitief uitsluitsel over het wel of niet verwerven van genoemde functies door deze investeerder’.

De tijdelijke stationsvoorzieningen, die in een normaal scenario niet nodig waren, hebben inmiddels 6,3 miljoen euro gekost. ‘De brug over het spoor’ brengt geen 16 miljoen, zoals begroot, maar 24,5 miljoen euro aan kosten met zich mee. Iets waarbij niet uitgesloten wordt dat die extra 8,5 miljoen euro (meerwerk) geheel voor rekening van de gemeente Heerlen komt.

Heerlen prijkt op plek 1 van de landelijke leegstandslijst terwijl het stadsbestuur, doodleuk, extra nieuwe winkelmeters en andere uitbreidingen plant.

Het naar de Maankwartier: een kostbare betonkolos met ongewisse toekomst…