Qpark verhoogt parkeertarief door minder minuten te leveren

Posted by | november 13, 2014 | Nieuws, Vanuit de fractie

Het vaste tarief van 2 euro blijft onveranderd. Het aantal parkeerminuten dat men daarvoor krijgt neemt echter af. Van 2 euro per uur via 2 euro per 56 minuten naar het huidige 2 euro per 54 minuten. Parkeerders trokken bij Hart-Leers aan de bel en benadrukken dat Heerlen zich met dergelijke tarieven niet aantrekkelijker maakt.

Natuurlijk is Qpark een bedrijf dat over haar eigen bedrijfsvoering gaat. Echter: nu Qpark alle parkeergarages in Heerlen centrum exploiteert (en in eigendom heeft) lijkt een waar monopolie ontstaan dat niet te ontgaan valt. Omliggende openbare parkeerplekken kennen een maximale parkeertijd (1 of 2 uur) terwijl de tarieven vergelijkbaar hoog zijn. Er lijkt momenteel maar een ‘oplossing’ in deze: als parkeerder en bezoeker van de binnenstad ‘in de buidel tasten’.

Parkeertarieven niet verhogen maar het aantal ervoor geleverde minuten verlagen lijkt een slimme zet waardoor een prijsverhoging niet zo snel opvalt. Wij vragen ons af of het niet mogelijk is om parkeergarages die het minder goed doen tegen een aantrekkelijker tarief aan te bieden dan garages, zoals bij het Corio en aan de Raadhuisstraat, die het wel goed doen. Overigens doet de gemeente Heerlen er volgens ons goed aan om haar eigen parkeertarieven voor openbare parkeerplekken behoorlijk te verlagen. 50 cent per uur zou kostendekkend zijn waarna de huidige vele lege plekken wel een parkeerder vinden terwijl parkeeroverlast rondom het stadscentrum vast en zeker vermindert.

Kerkraadse ondernemers gingen deze week de straat op om voor een aantrekkelijker parkeerbeleid te pleiten. Wie weet is het hoog tijd dat hun Heerlense collega’s (bewoners en politici) dat ook eens doen…