Ruimtegebrek: Heerlense bouwloodsen voor carnavalswagens uit hun jasje  gegroeid

Posted by | januari 29, 2017 | Nieuws, Vanuit de fractie

Zowel de bouwloods op het industrieterrein en de loods in de wijk Molenberg staan al geruime tijd mutje vol. Plaatsgebrek noopt er toe keer op keer weer ‘nee’ te moeten verkopen zodra wagenbouwers om een plekje om te stallen of om te komen bouwen vragen. De organisaties achter de bouwloodsen hebben de koppen bijeen gestoken en zien een oplossing in de grote -reeds langdurige ongebruikte- lege loods naast bouwloods Molenberg. ‘Die loods staat inmiddels al enkele jaren leeg en zou een prima stallingsplek zijn voor wagens van groepen die een jaartje niet bouwen. Op die manier ontstaat direct broodnodige ruimte in de bouwloodsen en kan iedereen weer naar hartenlust volop vooruit’.

Hart-Leers nam ter plekke polshoogte en zag het vele moois in wording dat binnenkort in de optochten van onze stad en hele regio te bewonderen is. ‘Cultuur op handen dragen’ betekend ook een heel warm plekje hebben voor de carnaval, de vele prachtige wagens, vindingrijke uitdossingen en noem maar op. Carnaval is creativiteit en kleurenpracht pur sang.

Met de aangedragen oplossing om een grote, lege loods (eigendom van een woningbouwvereniging die al geruime tijd naar een bestemming ervoor zoekt) als stalling in te zetten kan/gaat ‘het treintje rijden’. Zo ontstaat ruimte om te kunnen bouwen en geraken ‘dakloze’ groepen onder dak. Verenigingen die nu nog met ruimtegebrek en daardoor onzekerheid over hun bouwplek/stalling te maken hebben.

Maak van de nood een deugd en vul deze grootschalige reeds langdurig leegstaande loods met een belangrijk stuk Limburgse cultuur. Zet de carrousel in werking en geniet van het mooie resultaat.

Om schot in deze kwestie te krijgen doet Hart-Leers het voorstel om het ruimtetekort in de eerstkomende vergadering aan de orde te stellen. Laat de bouwers daar tekst en uitleg geven en daarbij tonen dat een werkbare oplossing aanwezig is. Gemeente Heerlen en de eigenaar van deze loods, een regionale woningbouwvereniging, zullen vast en zeker een oplossing kunnen bedenken die allen tevreden stemt en tot een fraai resultaat leidt. Grootschalige leegstand krijgt daarmee een goede invulling terwijl de volkscultuur uit de hele regio een flinke sprong voorwaarts maakt.

Volgende week woensdagavond vind de reguliere vergadering plaats waar iets dergelijks besproken kan worden. Onder het motto ‘smeed het ijzer als het heet is’ doet Hart-Leers het verzoek om dit agendapunt dan ter bespreking op te voeren.

Bijgaande foto’s illustreren de huidige situatie en tonen de direct er naast liggende oplossing…

20170129_153741 20170129_154838