Stilval in ontwikkelingen

Posted by | februari 09, 2011 | Nieuws

KegelpaleisDe gemeente Heerlen kocht het Kegelpaleis aan de Pancratiusstraat jaren geleden voor enkele honderdduizenden Euro’s, het pand verloederde en verpauperde. ‘Het is momenteel te gevaarlijk om er naar binnen te gaan’, vertelde de vakwethouder gisteravond tijdens de raadscommissievergadering. Daarbij deed zij uit de doeken dat het college denkt aan het slopen van de achterliggende zaal en aan het laten staan van het voorhuis. Echter: ‘Dit voorhuis behouden gaat heel veel geld kosten’, voegde zij hieraan toe. Vandaar is het college er nog niet uit wat de toekomst van het Kegelpaleis zou moeten zijn. Medio april volgt een concreet voorstel.

Oude muziekschoolOok met betrekking tot de oude muziekschool en de lege panden aan de Stationstaat, het plan Lux Luna, blijft het oorverdovend stil. De vraag die Hart-Leers over de voortgang van deze projecten stelde werd door de vakwethouder beantwoord met de woorden: ‘Er wordt over onderhandelt’. Ook rondom het Maankwartier blijft het momenteel stil en hoe zit het met het nieuwe ‘verfje’ op de buitengevel van het Royal Theater? Gaat dit nu door of niet? Immers de Parkstadraad zou hiervoor nog enkele tonnen moeten bestemmen.

SpoorsingelDe troosteloze aanblik van de leegstaande panden aan de Spoorsingel blijft waarschijnlijk nog enkele jaren zo, ook dat werd enige tijd geleden duidelijk. Om de leegstand creatief aan te pakken denkt de gemeente Heerlen er momenteel serieus over na om in het voormalige CBS gebouw de kweek van groenten te gaan laten plaatsvinden. Mocht een nieuwe Arcuslocatie doorgaan dan volgt een volgend probleem. Waarvoor worden alle lege Arcus schoolpanden bestemd en welk effecten heeft ook die leegstand en het wegvallen van scholierenstromen op de dynamiek van de stad?

Voormalig CBS gebouwGisteravond vond, op voorstel van Hart-Leers, een discussie plaats over leegstand en krimp. Vooral de gevolgen van leegstand en minder inwoners lijkt eenieder inmiddels goed voor ogen te staan. ‘Er is forse leegstand terwijl er word doorgebouwd’ zo vatte een lid van de raadscommissie de stand van zaken compact samen. Het is ‘van veel te veel’ en moet niet ‘van veel te veel en nog meer’ worden…