‘t loon

Collegebesluit ‘Parkeren ’t Loon Nieuw Eyckholt’ verdwenen uit SBL

Posted by | Nieuws

Vorige week donderdagmorgen informeerde Hart-Leers naar collegebesluit 2011/62056 ‘Parkeren ‘t Loon Nieuw Eyckholt’.


Een besluit dat het college van burgemeester en wethouders op 22 november jl. nam en waarvan eind vorige week melding gemaakt werd in de selectieve besluiten lijst (SBL). De SBL is openbaar en valt voor eenieder te bekijken via heerlen.nl


Kort nadat Hart-Leers erna informeerde verdween de complete selectieve besluiten lijst van heerlen.nl om pas vele dagen later (met een verkeerde datum, 22 oktober) weer op te duiken. Herplaatst, echter: zonder het daarop eerder nog aanwezige collegebesluit 2011/62056.


Welk verzoek deed Q-park en waarom besloten burgemeester en wethouders tijdens hun wekelijkse collegevergadering van 22 november jl. om dit verzoek af te wijzen? Dat B&W besloten om ‘het verzoek van Q-park af te wijzen en hen daarover per brief te informeren’ stond eerder nog op de (nu aangepaste) SBL vermeld.

MKB Parkstad organiseert benefietbijeenkomst voor ’t Loon

Posted by | Nieuws

Met name de getroffen kleinere ondernemers van winkelcentrum ’t Loon wil het MKB Parkstad nadrukkelijk helpen. De organisatie doet dat onder meer via het organiseren van een heuse benefietbijeenkomst. De directe buur van ‘t Loon, de Heerlense Stadsschouwburg, heeft daarvoor reeds haar locatie aangeboden.


Nu al hebben zich ondernemers gemeld die aangeven klinkende munt te willen doneren aan dit benefiet voor ’t Loon. De precieze programmering voor deze hartverwarmende actie staat nu volop in de steigers. MKB Parkstad roept Limburgse artiesten op om bij te dragen aan deze mooie actie en contact op te nemen met de organisatie.


Op korte termijn worden zowel de datum en programmering openbaar gemaakt.Persbericht MKB actie ‘t Loon


C&A naar Geleenstraat, inrichting ‘De Klomp’ lijkt aanstaande

Posted by | Nieuws

C&A opent vrijdag aanstaande een (tijdelijke) vestiging in de voormalige It’s elektronicazaak aan de Geleenstraat. Deze grote winkellocatie, onder het gemeentelijke stadskantoor, is eigendom van NSI. NSI is tevens eigenaar van winkelcentrum ’t Loon.  


Ook zijn inmiddels diverse partijen druk doende om het voormalige winkelcentrum ‘De Klomp’ weer in gebruik te nemen. Ook de invulling daarvan lijkt dus aanstaande.


Hart-Leers: ‘Hoe wrang en erg de huidige omstandigheden m.b.t winkelcentrum ’t Loon ook zijn een geluk bij een ongeluk is nu dat ook Heerlen centrum de nodige vierkante meters leegstand kent waardoor (tijdelijke) locaties voor de getroffen winkels ruimschoots voor handen lijken’.

’t Loon: kolom losgeslagen en verzakking zichtbaar

Posted by | Nieuws

‘Vanmiddag sloeg een kolom van het onveilige gedeelte los en werd een verzakking zichtbaar’, zo meld de raadsinformatiebrief die burgemeester Depla de gemeenteraad liet toekomen. Het gaat om een verzakking van een halve meter waardoor de vloer van Promiss omhoog gekomen is.Omdat uit onderzoek blijkt dat de 4 compartimenten waaruit ’t Loon bestaat inderdaad los van elkaar staan mogen bewoners en ondernemers vanaf morgenvroeg 10.00u. op gecontroleerde wijze hun eigendommen ophalen.


Als bijlage de raadsinformatiebrief.raadsinformatiebrief 4 ‘t Loon

Ook Homerusflat ontruimd

Posted by | Nieuws

Vannacht werd besloten om ook de Homerusflat, de woonflat boven winkelcentrum ’t Loon, te ontruimen. Eerder werd deze flat veilig geacht.

Door momentele onduidelijkheden met betrekking tot de onderlinge verbindingen in de bouw (en het gebouw) is nu, alsnog, de knoop doorgehakt om ook de flat te ontruimen. De bewoners verblijven op dit moment in een hotel of bij familie, vrienden en kennissen. Het leegruimen van winkels, dat vanaf vanmorgen in de planning stond, is afgelast.

Hart-Leers: ‘Een goede zaak dat nu ook de flat ontruimd is. Veiligheid staat met stip op een’.

Als bijlage vind u de raadsinformatiebrief die het een en ander nader toelicht.

raadsinformatiebrief ‘t Loon

MKB Parkstad bepleit steun voor ondernemers ’t Loon

Posted by | Nieuws

De diep treurige gebeurtenissen rondom de ontwikkelingen in en bij winkelcentrum ’t Loon wekken vele positieve krachten binnen de Heerlense en regionale samenleving op. MKB Parkstad bepleit steun voor de gedupeerde ondernemers en ondernemingen en wijst daarbij met name op de kleinere bedrijven.

Ook MKB Parkstad pleit er voor om tijdelijke huisvesting in de binnenstad goed te faciliteren en snel mogelijk te maken. MKB Parkstad stelt tevens voor om in creativiteit te komen tot een ondersteuningsactie voor met name de kleinere getroffen ondernemers. Een breed gedragen benefietactie wordt daarbij als concreet voorbeeld genoemd.

Hart-Leers: ‘De positieve krachten en grote wil om te helpen sieren onze stad en regio. Laten we samen de pijn voor ‘t Loon, ons Loon, zo veel mogelijk verlichten en overal waar mogelijk hulp bieden. Ook tijdens een ondersteuningsactie voor ’t Loon kunnen de gedupeerden op ons rekenen!’.

Persbericht MKB ‘t Loon

Parkeren ’t Loon Nieuw Eyckholt

Posted by | Nieuws

Dat is de naam van een besluit (2011/62056) dat het college van burgemeester en wethouders op dinsdag 22 november jl. nam. Het college besloot een verzoek van Q-park af te wijzen en Q-park daarover -per brief- te informeren.

Gisteren werd dit collegebesluit via heerlen.nl openbaar gemaakt. Hart-Leers vroeg vanmorgen de onderliggende stukken van dit collegebesluit op. Welk verzoek deed Q-park en waarom besloten burgemeester en wethouders om dit verzoek af te wijzen?