Gaat ‘de grote stations goochelaar’ boven de beoogde (stations)fietsenstalling aan de slag?!

Vanmorgen bereikte de raadscommissie RO bijgaande notie. Een notitie naar aanleiding van door Hart-Leers gestelde vragen aangaande ‘de nieuwe grote fietsenstalling’:

‘N.a.v. punt 126 van de actielijst van de commissie RO is er een notitie in het RIS geplaatst bij de toezeggingen. De notitie gaat over de fietsenstalling aan de Parallelweg en is met deze link in te zien. Actiepunt 126 was als volgt: De commissie wordt schriftelijk geinformeerd over de nog niet gerealiseerde fietsenstalling aan de Parallelweg i.r.t. de vermeende contractuele verplichting’

Heerlen kocht, eind 2018, het grote voormalige ‘tijdelijke station’. Een argument dat de stad daarvoor gebuikte was dat men contractueel verplicht was tot het leveren van een grote fietsenstalling nabij het nieuwe station en daarvoor gemaakte afspraken met zowel provincie als NS nakomen moest. Nu het station ondertussen al lang en breed in gebruik is vroeg Hart-Leers naar hoe het met die grote stations fietsenstalling gesteld was waaraan de (kennelijke) contractuele eis ten grondslag lag deze voor ingebruikname van het station op te moeten leveren. Vandaar volgde vandaag de bijgaande reactie.

Ondertussen ligt de in het Maankwartier gebouwde ruimte (ruimte bedoelt als fietsenstalling) leeg en zoekt deze een nieuwe bestemming terwijl de aloude stalling nog steeds -zoals al vele jaren- diens trouwe dienst doet ietsje verderop aan de Parallelweg.

Is de gemeenteraad -willens en wetens- ‘bij de neus genomen’ met de redenering van het moeten nakomen van contractuele afspraken? Afspraken die bij nader inzien toch ietsje flexibeler zijn? Het zou zomaar kunnen en valt alles behalve uit te sluiten.

‘De grote stations goochelaar’ gaf begin dit jaar een presentatie over diens gevelproject en vertelde daarbij gaandeweg over een idee met betrekking tot het ‘tijdelijke station’. Welke status had die presentatie? Alles behalve een officiële zo liet de burgemeester (meermaals) weten toen Hart-Leers daarnaar informeerde.

Nu lijkt het erop dat het schetsplan ‘woningen erop’ word doorgezet en deze en gene daarover reeds geïnformeerd zijn. Zomaar een presentatie zonder enige officiële status?! Nee dus.

Wat het allemaal kosten gaat moet nog duidelijk worden. Dat de stad eind 2018 het grote, tijdelijke station aankocht is echter een feit. Dat dit toen mede vanwege ‘aangegane contractuele verplichtingen’ moest ook.

Geruime tijd later blijken die verplichtingen kennelijk boterzacht en was een zoveelste dure gemeentelijke aankoop hoogst waarschijnlijk totaal overbodig…