Hart-Leers plaatst situatie winkelcentrum ’t Loon op agenda raadscommissie

Posted by | February 07, 2014 | Nieuws, Vanuit de fractie

De hele kwestie winkelcentrum ’t Loon moet wat ons betreft dinsdagavond aanstaande in de raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (RO) besproken worden luidt de mening van Hart-Leers. Op die wijze kan niet alleen politiek Heerlen zich over deze situatie uitspreken maar kunnen ook winkeliers, bewoners, winkelpersoneel, omwonenden en winkelend publiek van het winkelcentrum reageren richting politiek Heerlen die dit ‘sloopbesluit’ -als donderslag bij heldere hemel- genomen heeft.

Hart-Leers: ‘Wij vinden het niet meer dan normaal dat met name direct betrokken met politiek Heerlen kunnen delen hoe hun mening over deze regelrechte slooppolitiek luidt.’

Als bijlage de raadscommissieagenda waarin verwezen wordt naar het voorstel van Hart-Leers. Via het gebruik maken van spreekrecht kan eenieder zijn of haar mening laten horen. De openbare RO vergadering vind dinsdag aanstaande om 19 uur in de raadszaal van het gemeentehuis plaats. Geïnteresseerden zijn van harte welkom.

02 Agenda RO 11 februari 2014