Heerlen helpt ‘t Loon van de regen in de drup

Posted by | October 31, 2012 | Nieuws

‘Ongelofelijk dat wij, als enige, de winkeliers van ’t Loon erover informeerden dat Heerlen van plan is om de betaalde parkeertijden op het parkeerdek van ‘t Loon te verlengen. ‘t Loon wist van niets en reageerde verbaast en verbolgen’, zo steekt Hart-Leers van wal. Tijdens een extra raadscommissievergadering (maandagavond jl.) besprak de Heerlense politiek dat de gemeente Heerlen o.a. van plan is om de betaalde parkeertijden op het parkeerdek van winkelcentrum ‘t Loon te verlengen. Een voornemen waarbij ook ‘na zessen’ (tot en met het sluiten van de laatste winkel) betaald moet worden. ‘Dit kan de druppel betekenen die het in zware tijden verkerende winkelcentrum de nek omdraait’, reageert Hart-Leers.

Om Q-park ‘te plezieren’ wil Heerlen de betaalde parkeertijden op het parkeerdek van ‘t Loon verlengen. Dit in een periode dat ‘t Loon het erg moeilijk heeft.

Heerlen verhoogde de parkeertarieven inmiddels (tot en met) maar liefst 80%. Iets waarna de stad haar parkeerinkomsten drastisch zag afnemen. Tot overmaat van ramp lijkt ‘t Loon met het huidige voornemen van de gemeente Heerlen wederom ‘een flinke tik’ te krijgen. Dit uitgerekend van de gemeente Heerlen: een partij waarvan  ‘t Loon op broodnodige steun zou moeten kunnen rekenen.

Omdat Hart-Leers als enige de moeite namen om ’t Loon (met name de Albert Heijn, in de avonduren geopend en pal aan het parkeerdek gelegen) te informeren zag Albert Heijn kans, om via Hart-Leers, vanavond (tijdens een extra raadsvergadering) haar menig met de Heerlense gemeenteraad te delen. Daarbij bleek dat Hart-Leers -als enige politieke partij- tegen het voorstel om de betaalde parkeertijden te verruimen is.

De reactie van Albert Heijn op het voornemen van de gemeente Heerlen luidt (in grote lijnen) als volgt:

  • Het instellen van een verlengd betaalregime zal het opzeggen van winkeliers versnellen en verhevigen. Dit met alle gevolgen van dien.
  • Wat reeds te bemerken valt is dat AH klanten hun bezoek naar de avonduren verschuiven omdat dan ‘vrij parkeren’ geldt. Bij invoering van ook ’s avonds betaald parkeren verdwijnen deze klanten. Dat met alle gevolgen van dien.
  • Onder de huidige omstandigheden zou Heerlen juist positieve maatregelen moeten treffen. Maatregelen zoals: lagere parkeertarieven of minder uren waarbij ‘betaald parkeren’ geldt.

In het belang van het voortbestaan van het gehele winkelcentrum vroeg AH de raad om niet akkoord te gaan met verlenging van betaalde parkeertijden. Dit omdat dat de doodsteek voor het winkelcentrum zou kunnen betekenen. Alleen Hart-Leers gaf aan dit verzoek gehoor.