Heerlen legt dossier koop/sloop ’t Loon binnenkort ter inzage

Posted by | June 02, 2014 | Nieuws, Vanuit de fractie

Het stadsbestuur had plannen om winkelcentrum ’t Loon te kopen en te slopen. Van meet af aan wil Hart-Leers alle stukken daarover inzien. Wat werd, met wie en per wanneer, besproken en onder welke omstandigheden vond dit plaats. De burgemeester liet daarop uiteindelijk pas op 24 februari weten het dossier pas ter inzage te leggen als burgemeester en wethouders over ‘t Loon besloten hadden. Nu zij dat besluit inmiddels namen vraagt Hart-Leers zich af waarom de stukken nog niet ter inzage gelegd zijn.

Het complete dossier willen inzien was van begin af aan onze insteek. Nadat wij dat meermaals vroegen -maar enige inzage uitbleef- willen wij nu inmiddels besloten is dat ‘t Loon niet gesloopt wordt bekijken wat allemaal in deze plaatsgevonden heeft. Wie namen welke initiatieven, wanneer gebeurde dat en onder welke omstandigheden vond dit allemaal plaats.

Omdat de toezegging van de burgemeester om de stukken ter inzage te leggen er inmiddels sinds 24 februari jl. is echter inzage in het complete dossier tot op heden nog ontbreekt herinnerde Hart-Leers de gemeente Heerlen er vandaag nogmaals aan. Afspraak is afspraak ook al lopen zaken niet zo als burgemeester en wethouders dat gedacht hadden…