Kosten nieuwe fietsenstalling Station Heerlen Maankwartier ‘plotseling’ geraamd op 3,4 miljoen in plaats van 720.000 Euro

Image by Edward Lich from Pixabay

Vorig jaar kocht Heerlen, voor 1,6 miljoen, het (kantoor)gebouw aan de Parallelweg 2 en 2a. Een pand gelegen pal naast het -nog steeds- leegstaande Maanhotel. Een (te) dure aankoop voor bovendien (nagenoeg) 30% meer dan de getaxeerde waarde.

De stad moest kennelijk tot koop overgaan omdat van het tijdelijke station dat er tot Augustus jl. huisde de huurtermijn afliep (terwijl ondertussen vertraging opgetreden was) en de opties of voor een flinke periode bijtekenen of kopen (b)leken. Aankopen omdat de NS, die overigens zelf nagenoeg niets in het megaproject Maankwartier investeert, een vervangende (Heerlen sloopte immers de oude stalling nabij het vorige station) fietsenstalling eist.

Terwijl een stations fietsenstalling eerder naast de grote fitness in het Maankwartier voorzien was ging men vorig jaar, plotsklaps, voor een megastalling. Daarbij staat de ‘oude ruimte’ (ten bate van een fietsenstalling ‘gereserveerd’ en spiksplinternieuw gebouwd) al weer geruime tijd leeg.

Nu de eerder geraamde ‘bouw/verbouwkosten Parallelweg’ -720.000 Euro- ter realisatie van de megafietsenstalling plotsklaps op 3,4 miljoen geraamd worden komt prompt, ‘als een duveltje uit ’n doosje’ de optie => gebouw Parallelweg 2 en 2a slopen en er een megastalling ‘in de sfeer van het Maankwartier’ realiseren.

Heerlen kocht het pand aan de Parallelweg tegen een veel te hoge aankoopprijs, ondernam er nadien geruim tijd niets en informeert nu dat het plan megafietsenstalling nagenoeg 5x (!) duurder dan geraamd wordt en komt daarbij plots men een spiksplinternieuwe ‘Maankwartier variant’.

De bestaande ‘kleine fietsenstalling’ ietsje verderop aan de Parellelweg gelegen functioneert -nog steeds- terwijl van de openbare stallingsplekken rondom het station valt af te leiden dat er kennelijk voldoende stallingsaanbod is.

Hart-Leers: ‘Een en ander lijkt, voor de zoveelste maal, op ‘gekkenwerk’ en een zoveelste financieele aderlating ten bate van het door sommigen als waar wereldwonder verkondigde (naar de) Maankwartier. Vorig jaar wezen wij nadrukkelijk op de vele haken en ogen en stemden niet in om tot aankoop over te gaan. Een meerderheid stemde echter voor. Ziehier, voor de zoveelste maal, de kostbare gevolgen…’

Ontwerp rijwielstalling