Maankwartier wacht -nog steeds- op voldoen achterstallige betalingen door Duitse investeerder Maanhotel

Posted by | October 12, 2017 | Nieuws, Vanuit de fractie

Dinsdag jl. stelde burgemeester en wethouders bijgaande stukken vast. Gister namiddag werden deze, nadat Hart-Leers er enkele malen naar informeerde, openbaar voor politiek Heerlen. De bouw van het Maanhotel ligt nog steeds stil terwijl men wacht op het voldoen van achterstallige betalingen in deze. Door al deze problematiek komt het megaproject danig in de problemen blijkt uit het stuk.

Alhoewel er kennelijk per eind september een overeenkomst tussen de Duitse koper van het Maanhotel, bouwheer sociale woningcorporatie Weller en bouwbedrijf Jongen getroffen is wacht men nog steeds op het voldoen van achterstallige betalingen. Uitblijvende betalingen die de reden van het stilleggen van de bouw zijn. Dat in deze nog niets betaald is bleek gisteravond toen Hart-Leers er bij de Maankwartier wethouder naar informeerde. ‘Zodra betaald is worden we daarover direct geïnformeerd’ liet de wethouder weten. Alhoewel de overeenkomst al weer bijna 2 weken oud is blijkt het kennelijk nog niet gelukt om de achterstallige betalingen te voldoen.

Nu de voortgang van het hotel al circa 4 maanden stilligt heeft dit fikse gevolgen voor het gehele project en met name zeer concreet voor het kunnen realiseren van het nieuwe station. Het nieuwe station kan niet van de grond komen zolang het Maanhotel stilligt en vandaar de bouw niet vordert. Dit zorgt voor extra financiële druk omdat ‘de bouw’ ondertussen aangetrokken is. Men daardoor meer werk heeft, over minder makkelijk beschikbare mankracht beschikt en mede daardoor prijzen van bouwprojecten er alles behalve lager op worden.

Uit het stuk blijkt alles behalve dat het als een paal boven water staat dat de bouw van het Maanhotel vast en zeker snel opgepakt wordt. Indien dit daadwerkelijk zo blijkt vormt dit een gigantisch probleem. Station en hotel zitten aan en in elkaar verweven en zonder start/voortgang van het hotel geen realisatie nieuw station.

Goedpraten, hoera verhalen en volhoudend enthousiasme kunnen niet (meer) verbergen dat er hele grote problemen zijn. Met het danig vertragen van het project en het ondertussen reeds meermaal financieel moeten bijspringen zijn enkele grote problemen concreet benoemt. Daarnaast lijkt het Maankwartier alles behalve te bereiken waarop men van te voren wees. Zo is de omgeving van het Maankwartier voorzien van vele ‘te huur’ en ‘te koop’ bordjes en lijkt deze ‘woestijn van leegstand’ rondom het megalomane nieuwbouwproject in plaats van gaandeweg af te nemen alleen maar te verergeren.

Wat is daadwerkelijk aan de hand met en rondom het reeds maanden stilgelegde Maanhotel, wie is die Duitse bouwheer -Werner Kindermann- nu precies en wat moet -indien deze Duitser alsnog toch niet betaald- ondernomen worden om de ‘grote lege plek’ in te vullen c.q. wat kan op die lege plek daadwerkelijk komen? Vragen, vragen en nog eens vragen. Kostbare tijd de tijd weg tikt waarbij vele euro’s in een hele diepe punt verdwijnen…

BIJLAGE 1 – Plattegrond Maankwartier_3 BIJLAGE 2 – factsheet Maankwartier_2 BIJLAGE 3 – overallplanning A3 03102017 Raadsinformatiebrief voortgangsrapportage Maankwartier