aambos

‘A Night in the Woods’ combineert muziek en film

Posted by | Nieuws

Al een tijdje zoemt het in en om Heerlen rond: ‘A Night in the Woods’ komt er aan. Een combinatie van muziek en film ‘een hapje en een drankje’ gemoedelijk gezellig. Hart-Leers ging op onderzoek en raakte enthousiast.

 

Het aan de rand van de stad gelegen Aambos blijkt ‘het decor’ voor een nieuw evenement. Een toegankelijk ‘muziekfestival’ dat kennelijk met een film afsluit. Vlakbij de hoofdingang van het Aambos (in de buurt van de scouting Piramide), lijkt het op vrijdagavond 19 juli allemaal plaats te vinden. Alhoewel de facebookpagina (na even googlen was ‘ie snel gevonden) steeds meer informatie prijs geeft hangt er nog steeds een ietwat magisch sfeertje rondom dit interessante initiatief.

Bezoek voor meer informatie: www.facebook.com/anightinthewoodsheerlen Citaat: ‘Chillen op het gras midden in het bos met drankjes, hapjes en de lekkerste muziek’.

Plannen (Aam)boscafé prominent in beeld

Posted by | Nieuws

Vanaf 2011 zijn er sfeervolle plannen voor een (Aam)boscafé in het Heerlense stadsbos. Een sfeervolle plek, midden in het bos, net zoals er tot en met de jaren ‘70 het bekende (dans)paviljoen was.

Hart-Leers volgt dit mooie plan reeds geruime tijd en ziet graag de verwerkelijking ervan tot stand komen. Op vragen die de partij hierover ook gisteravond tijdens de raadscommissievergadering stelde antwoordde burgemeester en wethouders als volgt: inmiddels vond een gesprek tussen initiatiefnemer en college van burgemeester  en wethouders plaats. Een gesprek waarbij het complete plan ingediend werd. De gemeente heeft vervolgens (intern) het traject in gang gezet. Een traject waarbij de mogelijkheden bekeken worden en diverse (nu nog) openstaande vragen in kaart worden gebracht en van antwoorden worden voorzien.

Hart-Leers: ‘Wij zijn blij dat het er nu gelukkig op lijkt dat behoorlijk schot in de zaak zit. Een sfeervolle (in de omgeving passende) horecavoorziening verhoogt zowel de sociale veiligheid als de openbare voorzieningen in het bos. Een leuke, laagdrempelige gelegenheid als meerwaarde voor onze stad, zo zien wij het plan. Prima dat het nu prominent op de kaart staat en zowel gemeente als initiatiefnemer er actief mee in de weer zijn.’

Aambosbrug feestelijk geopend

Posted by | Nieuws

 

Nadat ‘hij’ er, gelukkig, alweer enige tijd lag werd zaterdagmiddag jl. de nieuwe Aambosbrug feestelijk geopend. Met harmonie St. Bernadette voorop vertrok een feestelijke stoet vanaf de Broederschool naar de nieuwe brug in het Aambos. Nadat de beide geestelijken Rik Blom en Patrick Lipsch de brug inzegenden werd, onder het genot van een kopje koffie (met een stukje vlaai), de redding van de brug uitgebreid nabesproken.

‘Het was een dubbeltje op z’n kant’ of de brug van het Aambos was voor altijd geschiedenis geweest’, steekt Hart-Leers van wal. Echter nadat buurtgenoten en frequente bezoekers van het bos, onder de bezielende aanvoering van Wim Jeurninck en Harry van der Heijden, de kar trokken (en met Hart-Leers de handen ineen sloegen) werd alsnog, enige tijd na het afscheid nemen van de oude brug, een nieuw exemplaar geplaatst.

Op de  foto ziet u de heer Wim Jeurninck in een geanimeerd gesprek met onze fractievoorzitter Roel Leers.

‘Het bos heeft, gelukkig, haar brug weer terug, met vereende krachten mogen we trots zijn op het behaalde resultaat.’

Het Aambos heeft zijn brug terug

Posted by | Nieuws

Pas maandag 30 juli jl. begon het plaatsen van de nieuwe Aambosbrug. De bouw vordert gelukkig dermate snel dat het waarschijnlijk niet lang duurt voordat de brug, als vanouds, in gebruik is. De hoog gelegen delen van dit mooie stadsbos zijn dan weer met elkaar verbonden en gemakkelijk bereikbaar. 

Het lijkt erop dat alsnog gekozen is voor een ander ontwerp dan de brugtekeningen die eerder openbaar werden.  

Hart-Leers: ‘Gelukkig is het, inmiddels geruime tijd geleden, gesloten gedeelte van het Aambos binnenkort weer goed toegankelijk. De Aambosbrug was (en is) voor velen een icoon van onze stad. Wat ons betreft bestond er nooit enige twijfel over dat deze beeldbepalende brug zeker terug zou keren. Met vereende krachten, inzet en vasthoudendheid is dat prima gelukt!’ 

Zowel gemeente als wijkraad bereiden momenteel een feestelijke opening van de brug voor. Hoe het openingsprogramma er precies uitziet en op welke datum de feestelijke opening plaatsvindt wordt binnenkort duidelijk.

Voetgangersbrug Aambos terug op oude plek

Posted by | Nieuws

Nadat er een boom op viel constateerde de gemeente Heerlen dat de kenmerkende voetgangersbrug in het Aambos zijn beste tijd gehad had. Definitief redden bleek (helaas) onmogelijk waarna, na enige onduidelijkheid, voor een nieuwe brug gekozen werd.

Nu de plaatsing van de Aambosbrug reeds enkele keren vooruitgeschoven werd is het laatste nieuws dat de brug nog voor het einde van deze zomer op z’n plek staat.

Hart-Leers:  ‘Het gekozen ontwerp lijkt de brug op takken van bomen te dragen. Een leuke vondst. Wat ons betreft wordt deze brug liever vandaag dan morgen herplaatst waarna de twee delen van het Aambos, als vanouds, verbonden zijn.’

Brug Aambos voor eind juni geplaatst

Posted by | Nieuws

Navraag van Hart-Leers leverde op dat de Aambosbrug uiterlijk voor eind juni geplaatst wordt. Prima nieuws voor de vele wandelaars en hondenbezitters die het bos dagelijks bezoeken. Het lange tijd ‘gesloten’ gedeelte van het bos wordt gelukkig weer toegankelijk.


De ingebruikname zal zeer waarschijnlijk samengaan met een speciaal voor dit feestelijke moment bedacht  brugconcert. Een idee dat spontaan ontstond.


Het Aambosbrugconcert wordt, zoals momentele plannen luiden, uitgevoerd door een bekende Heerlense muzikant. Een gekende muzikant die diverse recente nummers schreef waarin het Aambos een prominente rol speelt.


De hoofdrol speelt, natuurlijk, de Aambosbrug. Dat is duidelijk.

Boscafé in Aambos verdient een kans

Posted by | Nieuws

De plannen van de Heerlense horecaondernemer Eugene Driessen, onder andere gekend van Hoeve de Aar en direct betrokken bij ‘t Koffiehuuske (Benzenrade) en café Teerling (Welten), om in het Aambos een heus boscafé te starten passen prachtig in de horecatraditie van dit stadsbos. De danskiosk, waarover velen van een iets oudere generatie het nog regelmatig hebben, is immers verre van vergeten. Een sfeervol boscafé zou een waardige opvolger kunnen zijn.

Hart-Leers: ‘Niet alleen geeft een leuk en sfeervol boscafé (liefst in de vorm van een passende blokhut o.i.d) sfeer, ook zorgt deze activiteit (met beperkte bewoning) voor extra sociale controle, dag en nacht. Het Aambos ligt er prachtig bij, is mooi ontsloten en heeft een centrale ligging. Ook vandaar zien wij in dit boscafé een grote meerwaarde. Wat ons betreft verdient dit plan zeker een kans en moeten ondernemer en gemeente Heerlen zo spoedig mogelijk om tafel om daarbij samen te bekijken hoe dit sfeervolle idee binnen niet al te lange tijd werkelijkheid word’.

Behalve dat het een mooi plan betreft gaat het hier ook om een economische impuls. Een impuls waarbij behalve fors geïnvesteerd word ook de nodige arbeidsplaatsen ontstaan. Ons advies luidt: doen! Met respect voor het Aambos, natuurlijk.

Nieuwe brug in het Aambos

Posted by | Nieuws

Onlangs werd de bijna 100 jaar oude brug, die 2 delen van het Aambos verbond, gesloopt. Nadat een boom op de brug viel bleek uit onderzoek dat belangrijke bouwdelen rot waren en besloot de gemeente Heerlen tot sloop over te gaan. Even was het onduidelijk of er een nieuwe brug komen zou. Met het, tijdens de raadsvergadering van 22 juni jl., reserveren van 100.000 Euro leek die onduidelijkheid weggenomen.

Omdat er echter ook besloten werd dat, indien de nieuwe brug gedurende dit jaar niet geplaatst zou worden, het geld terug moet vloeien in de algemene reserve maakt Hart-Leers zich zorgen. ‘Wij hebben nog niets vernomen over hoe, wat en wanneer de nieuwe brug er komt. Geen verbindingsbrug plaatsen is wat ons betreft geen optie. Een deel van het Aambos blijft dan permanent ontoegankelijk. Er kan dan behalve niet van genoten ook geen onderhoud gepleegd worden’.

Om erachter te komen hoe de vlag er bij hangt informeert Hart-Leers naar de laatste stand van zaken. De brug is behalve beeldbepalend ook hoogst noodzakelijk. ‘Dat de brug er komt staat wat ons betreft vast’.

Brug Aambos blijft behouden

Posted by | Nieuws

Hart-Leers zette samen met vele regelmatige bezoekers van het Aambos de historische en beeldbepalende brug op de agenda. Deze oude voetgangersbrug bleek zo slecht dat alleen slopen nog een optie bleek. Of er een nieuwe kwam was, tot voorkort, hoogst onzeker zo wist de gemeente Heerlen te melden. Die onzekerheid behoort nu tot het verleden. Immers: ook burgemeester en wethouders delen nu de hartenwens van Hart-Leers en pleiten voor een nieuwe brug.
 
‘Dit besluit van het college stelt ons tevreden. Het actievoeren en voeren van vele gesprekken werpt vruchten af. Een historisch beeldbepalend stukje Heerlen blijft behouden en binnenkort is bovendien een aanzienlijk deel Aambos weer bereikbaar’. Buurtbewoners en regelmatige Aambosbezoekers reageren opgetogen, ook zij ervaren dit als ‘een hart onder de riem’ zo verwoorde een van hen erg treffend.

Voorjaarsnota 2011

Gemeente Heerlen sloopt beeldbepalende voetgangersbrug Aambos

Posted by | Nieuws

Brug Aambosch HeerlenBegin december ’10 was er nog sprake van 3 mogelijkheden: weghalen, repareren of een nieuwe brug. De beeldbepalende voetgangersbrug over ‘het ravijn’ van het Aambos werd ruim 1 jaar geleden zwaar gehavend doordat er een boom op viel. Sindsdien is deze voetgangersbrug gesloten en is bezoeken van het hooggelegen (aparte) deel van het Aambos feitelijk onmogelijk. Gisteren ontving Hart-Leers, van een regelmatige bezoeker van het bos, het onheilspellende bericht dat ‘men’ aan het bekijken was hoe precies de brug gesloopt moet worden. Middels het natrekken van dit bericht blijkt dat de gemeente Heerlen inderdaad van plan is om deze beeldbepalende (en reeds meer dan 100 jaar!) aanwezige voetgangersbrug te slopen.

Behalve dat er een boom op de brug viel blijkt, uit informatie van de gemeente, dat ook houtrot geconstateerd werd. Bovendien beschrijft de gemeente in correspondentie met Hart-Leers de brug ‘als niet de eerste de beste’. Tevens gaf men medio december aan tijd nodig te hebben om een weloverwogen besluit te nemen en algemene communicatie over deze gekende brug op te starten. Op dit moment is bij de gemeente Heerlen nog geen besluit genomen of de brug vervangen wordt door een nieuw exemplaar.

Hart-Leers: ‘Ook deze brug is een stuk geschiedenis van onze stad. Wie kent deze beeldbepalende brug niet of heeft er geen dierbare herinneringen aan? Bekijk alleen al eens die oude foto’s van het stadsbos Aambos op www.Rijckheyt.nl en zie met eigen ogen wat deze voetgangersbrug voor onze stad betekend en betekende’.

Jaren geleden begon ‘het verval van de historie’ met het weghalen van de trappen naar het hooggelegen gedeelte van het bos. Toegang via de brug was toen de enige overgebleven mogelijkheid. De kenmerkende houten leuningen verdwenen reeds jaren daarvoor. Nu lijkt ook een laatste gedeelte van de historie van het bos te verdwijnen. ‘Wij gaan zo snel mogelijk een gesprek over deze brug en het bos met de wethouder aan. Totdat er duidelijkheid is stellen wij ons op het standpunt eens even niets te ondernemen. De brug is immers reeds geruime tijd gesloten, dus gevaar is er niet. Bovendien kent de huidige brug een degelijke staalconstructie en willen wij graag inzicht in het onderzoeksrapport dat uitwijst dat deze brug gesloopt zou moeten worden. Bovendien: wie garandeert ons op dit moment dat zodra de huidige brug weg is er kort daarna zeer zeker een nieuw exemplaar voor in de plaats komt?’

Samen met diverse regelmatige bezoekers van het stadsbos Aambos trekt Hart-Leers aan de kar: mocht deze brug echt niet kunnen blijven dan is vervanging ervan wat ons betreft de enige optie.

‘Deze brug met haar geschiedenis hoort was ons betreft bij Heerlen. Wij zien ook deze voetgangersbrug als een stuk gezamenlijk Heerlens erfgoed’.

Voetgangersbrug Aambos ‘buiten gebruik’

Posted by | Nieuws

Een oplettende Heerlenaar tipte Hart-Leers over de bar slechte toestand van de voetgangersbrug in het Aambos.

‘Levensgevaarlijk is de toestand van de brug die er al lange tijd zwaar gehavend bij ligt’, lichtte hij toe. Het Hart-Leers Doe Team trok de wandelschoenen aan en ging kijken.

et lijkt erop alsof een boom op de brug gevallen is waardoor 2 delen van het hekwerk (dat tevens als leuning dienst doet) totaal vernield zijn. Het hekwerk is zodoende op beide plekken totaal kapot waardoor voetgangers gemakkelijk over de rand van de brug vallen. Een met kettingen en hangslot vastgeketend bouwhek, dat de toegang tot de kapotte brug afschermde, is totaal vernield waardoor men alsnog gemakkelijk de brug betreden kan.

‘Hier is al lange tijd niets aan gedaan’, was de duidelijke conclusie die het Doe Team trok. De bijgaande foto’s spreken boekdelen.

 

Hart-Leers heeft de gemeente Heerlen direct over deze gevaarlijke situatie geïnformeerd.

‘Wij verwachten dat de voetgangersbrug, die voor het overige nog prima lijkt, spoedig hersteld wordt en dat de gemeente in de tussentijd de toegang tot de brug deugdelijk afsluit’.