Nieuws

Garagedek Heerlerheide zo lek als een mandje

Posted by | Nieuws

corneliusplein.jpg Sinds mei 2009 zit Hart-Leers raadslid Roel Leers er al bovenop: wat is er met het parkeerdek van het vernieuwde Corneliusplein in Heerlerheide aan de aan? Naar aanleiding van zijn vragen volgde pas begin 2010 de slotbeantwoording, kort daarop volgde het bevestigende bericht dat het flink mis was met het Corneliusplein en het plein ‘zo lek als een mandje’ bleek.

In de raadsvergadering van 2 februari jl. riepen diverse partijen de wethouder ter verantwoording: waarom sloeg de gemeente Heerlen het advies van Kurvers wegenbouw in de wind? Een duidelijk advies van Kurvers BV wees immers erop dat de waterdichtheid van het plein op een geheel andere manier aangepakt moest worden, een aanpak die wel afdoende zou zijn. Deze aanpak zou naar verluidt 100.000 Euro extra kosten. De gemeente Heerlen koos uit economische overwegingen echter ervoor het te laten voor wat het was en dit kundige advies ‘in de wind te slaan’.

lek als een mandjeNu weten we wel beter, het water sijpelt langs alle kanten door het dek en ook in het nieuwe Corneliushuis heeft men al vanaf de opening ‘natte voeten’. Het grote Masterplan midden in het koopcentrum van Heerlerheide kent inmiddels al enkele jaren vertraging en daardoor de nodige moeilijkheden. Nu komt hier nog eens een forse hersteloperatie bovenop. Bovendien werd onlangs openbaar dat ‘de gemeente’ aansprakelijk is voor de kosten hiervan.

Het ziet er nu naar uit dat het hele parkeerdek eraf moet en zelfs de grote trap naar het plein tijdelijk van zijn plaats gaat. Een forse ingreep dus met waarschijnlijk eenzelfde prijskaartje. ‘Heerlerheide’ trok al meermaals aan de bel en kwam bovendien vaker naar het gemeentehuis om op deze problematiek te wijzen. Door alle bouwperikelen hebben de ondernemers het niet makkelijk, al deze bouwblunders zorgen er immers niet voor dat het voor hen gemakkelijker wordt. Ook parkeren is cruciaal voor hen, een parkeerplein dat ‘openligt’ zorgt voor een groot probleem dat voordat het ontstaat opgelost moet zijn. Hart-Leers stuurde de wethouder direct op pad om samen met de ondernemers tot oplossingen te komen.

vinger naar elkaar wijzenAan het einde van de discussie probeerde de wethouder op onnavolgbare wijze het bouwbedrijf de schuld van deze lekkages in de schoenen te schuiven. Dit deed hij in de trant van: ‘je moet bedrijven overal op controleren’. Hart-Leers raadslid Roel Leers dekselde dit meteen door uit te spreken dat de gemeente Heerlen toch echt wel verantwoordeljk is en zelf ook een controlerende taak heeft als opdrachtgever. Bovendien wisselden maarliefst 4 gemeentelijke projectleiders elkaar gedurende het project af en bleken zij informatie aan elkaar niet erg gemakkelijk en doeltreffend over te dragen. ‘Welke adviezen legde ‘Heerlen’ nog meer naast zich neer en wat staat ons hierdoor nog allemaal te wachten?’, luidde de onheilspellende slotvraag van Hart-Leers raadslid Roel Leers.

Zie ook:
Wat ging er mis in Heerlerheide?
Interpellatieverzoek GL CDA SPH LH en Hart-Leers
Brief Kurvers Heerlerheide

Hart-Leers: ‘rommel op straat’ neemt alsmaar toe

Posted by | Nieuws

Vuilnis ‘Een schone, veilige en goed begaanbare openbare ruimte is erg belangrijk’, is de zin waarmee Hart-Leers raadslid en lijsttrekker Roel Leers van start gaat. ‘De afgelopen weken bereikten ons echter steeds vaker berichten met klachten over de openbare ruimte, vooral het zwerfvuil scoorde daarbij erg hoog’, vult kandidaatraadslid Emile Kerssemakers aan. Nogal wiedes dat de openbare ruimte verloedert: immers forse bezuinigingen op gemeentelijk onderhoud en de invoering van het nieuwe afvalsysteem, waarbij men voor elke vuilnisbak afzondelijk betaalt, dragen er regelrecht toe bij dat de kwaliteit van de openbare ruimte in Heerlen zienderogen achteruit gaat.

Na diverse malen stevig ‘aan de bel’ trekken trok een ‘Hart-Leers doe-team’ de straten in en vulde, al na korte tijd, maarliefst 6 afvalzakken met zwerfvuil. ‘Dit kan zo niet blijven doorgaan, ook hier moet snel iets aan gebeuren’, was daarbij hun conclusie.

Nu de hoeveelheid zwerfvuil de laatste tijd fors toegenomen lijkt is er blijkbaar iets aan de hand. Wat is hiervan de oorzaak? Het voorlopige antwoord op deze vraag luidt: omdat de gemeente Heerlen minder geld besteed aan het onderhoud van de openbare ruimte en bovendien per 1 januari jl. een ander afvalverwerkingssysteem startte is dit het trieste resultaat.

Jos OffermansHart-Leers meldde zich hierop met een delegatie bij het gemeentehuis waarbij aan de verantwoordelijk wethouder de, in korte tijd verzamelde, 6 zakken zwerfvuil aangeboden werden. ‘Vinden we u aan onze zijde om deze explosieve groei van zwerfvuil te stoppen en snel en drastisch terug te brengen?’ was de vraag die lijsttrekker Roel Leers, namens Hart-Leers, aan de wethouder stelde. Een volmonding ‘ja’ was daarop zijn antwoord. ‘Wij houden de wethouder en de gemeente Heerlen aan deze belofte!’ voegt kandidaatraadslid Emile Kerssemakers hieraan toe.

‘Wij houden blijvend de vinger aan de pols! Ook hier moet paal en perk aan gesteld worden, immers een mooie en schone leefomgeving is meer dan terecht erg belangrijk’ zijn de woorden waarmee Hart-Leers afsluit. Bekijk voor meer informatie, foto’s van het opruimen en een filmpje van het aanbieden van het zwerfvuil.

Verdwenen cameras van operatie Hartslag keren terug!

Posted by | Nieuws

Heerlen centrale Hart-Leers vroeg er inmiddels al 3 maal naar: ‘Waar zijn de cameras rondom de Spoorsingel en in en nabij de Oude Veemarktstraat gebleven?’. Zij verdwenen tijdens recente verbouwingswerkzaamheden om vervolgens niet meer terug te keren.

Na meermaals voet bij stuk houden en enkele malen hardnekking navragen staat het sinds vandaag ‘zwart op wit’: de cameras zullen binnen afzienbare tijd op hun oude plek teruggeplaatst worden! ‘Veiligheid in onze stad gaat ons aan het hart, vandaar mag deze op geen enkele wijze afnemen!’, zijn de woorden waarmee Hart-Leers raadslid Roel Leers namens onze partij afsluit.

beantwoording/stand van zaken toekomen van de VBB-actiepunten 196, 197, 202, 203, 171, 183 en 184

Gratis parkeren in Heerlerheide centrum? Jazeker!

Posted by | Nieuws

Vrij parkeren Via het Masterplan Heerlerheide is het hele (koop)centrum van Ghen Heij op de schop gegaan. Gelukkig lijkt het einde van de bouwperikelen nu inzicht. De komst van de parkeergarage luidde hierbij betaald parkeren in Heerlerheide centrum in, tenminste… dat is het plan van de gemeente Heerlen. Wat de kersverse lokale partij Hart-Leers betreft is hierover echter nog lang niet het laatste woord gesproken.

De gemeente wil starten met een tarief van 50 cent per uur, zowel in de parkeergarage als in het hele (koop)centrum van Heerlerheide. Een tarief dat vast en zeker niet lang op 50 cent zal blijven is het bange vermoeden van Hart-Leers gemeenteraadslid Roel Leers. ‘Nu er vele miljoenen in een prachtig (koop)centrum van Heerlerheide gestoken zijn moeten zowel bezoekers, bewoners als ondernemers hiervan optimaal de vruchten kunnen plukken. Immers de bouwperikelen, inclusief forse vertraging, waren (en zijn) niet gering.

Invoeren van betaalt parkeren mag wat ons betreft ook, op termijn, in Hoensbroek en Heerlerbaan niet gaan gebeuren. Wist u dat Hart-Leers er ook al voor knokt om de hoge parkeertarieven in Heerlen centrum drastisch te verlagen?

Daar waar nu gratis parkeren geldt moet parkeren gratis blijven!

Het zou natuurlijk van de gekke zijn als het koopcentrum van Heerlerheide er straks piekfijn bijligt maar klanten, door het invoeren van betaald parkeren en daarbij stijgende parkeertarieven, naar omliggende (koop)centra uitwijken. Centra waar me wel gratis parkeren kan!

Hart-Leers maakt zich ook op dit gebied hard voor Ghen Heij en ziet vandaar invoeren van betaald parkeren niet zitten.

Hart-Leers: geen nieuwbouw Arcus aan de rand van Welten!

Posted by | Nieuws

Natuurgebied Terworm Kiezen voor een compacte, dynamische stad betekent tegengaan van leegstand maar ook behouden van groen. Als Arcus een scholengigant aan de rand van natuurgebied Terworm bouwt, betekent dat forse leegstand in en om Heerlen centrum en wederom een aanslag op het natuurgebied Terworm.

Alfons Koning Bastiaan, Weltenaar en initiatiefnemer om de parkeerproblemen in zijn wijk op te lossen, geeft aan dat het parkeren voor bewoners al jaren een probleem is in de wijk. Sinds de komst van Hogeschool Zuyd heeft Welten te maken met toenemende parkeeroverlast. Bovendien: waarom moet er een aanslag worden gedaan op de groene long Terworm, terwijl Arcus al op prima locaties in onze stad gevestigd is?

Hart-Leers raadslid Roel Leers valt hem bij: ‘Het is inderdaad van de gekke om voor een grote onderwijsboulevard te kiezen. Het is minstens zo belangrijk dat jongeren midden in de samenleving staan en niet een ‘eigen wereld’ aan de rand van de stad krijgen’.

Hart-Leers wil alles op alles zetten om Arcus op haar huidige locaties te behouden. ‘Het gaat immers niet om mooie nieuwe schoolgebouwen, maar om de kwaliteit van het onderwijs’, zijn de woorden van Alfons Koning Bastiaan en Roel Leers namens de lokale partij Hart-Leers.

Biomassacentrale Bovendien blijkt er ook nog een plan te zijn om een biomassacentrale bij de Open Universiteit, aan de rand van het natuurgebied Terworm, te bouwen. In hoeverre zijn de bewoners van Welten hiervan op de hoogte en indien zo’n centrale er echt komt welke impact heeft dat dan op de woonwijk en op het natuurgebied Terworm?

Hart-Leers: ‘Er is nog veel werk aan de winkel, ook in Welten’.

20 cent = een maaltijd voor een kind

Posted by | Nieuws

maaltijd Hart-Leers heeft een bonkend hart voor de horeca. Met een werkbezoek aan de horecabeurs BBB en EFFF werd extra vakkennis opgedaan en niet onverdienstelijk deelgenomen aan de horecakennisquiz. Hart-Leers lijsttrekker Roel Leers wist een 2e plek te bemachtigen in een deelnemersveld bestaande uit 2 burgemeesters en een loco-burgemeester. Kortom: duchtige en kundige concurrenten.

‘Wat echter ons hart gestolen heeft is het volgende’, vervolgt Roel Leers: ‘Extraordinary Ones’. ‘Miljoenen kinderen gaan wereldwijd elke dag met honger naar bed. Na het eten in een restaurant zorgt een vrijwillige bijdrage van 20 cent ervoor dat een kind een maaltijd op zijn of haar school ontvangt. Restaurants die dit idee steunen en uitdragen dragen deze 20 cent volledig af, het gehele bedrag gaat vervolgens naar eten voor kinderen. Deze 20 centen bekostigen zodoende een hele maaltijd!’

Hart-Leers wil dit prima initiatief ook in Heerlen op de kaart zetten en vraagt Heerlense restaurants en restaurantbezoekers om dit initiatief te steunen. 100% van het opgehaalde geld gaat linea recta naar het verstrekken van maaltijden voor kinderen op scholen, zij krijgen dan zowel onderwijs als eten.

Wist u dat men in heel Nederland in de horeca meer dan 1 miljard maaltijden per jaar serveert? Zodoende kunnen met het geven van die extra 20 centen (na iedere genoten maaltijd) vele miljoenen kinderen geholpen worden.

20 cent = een maaltijd voor een kind

Kijk voor meer informatie op: www.extraordinaryones.com

Hart-Leers steunt dit initiatief van harte en draagt dit met genoegen uit!

Extraordinary Ones

Raadscommissie ‘vergeet’ afspraak

Posted by | Nieuws

Vergeten Tijdens de raadscommissie vergadering PAF van dinsdagavond jl. ging Hart-Leers de discussie aan over de kwestie Jansen de Jong. Dit deed zij via de raadsinformatiebrief die Burgemeesters en Wethouders erover geschreven hadden. In het belang van dit stuk, de commotie eromheen en het voorkomen van degelijke kwesties in de toekomst pleitte raadslid Roel Leers namens Hart-Leers ervoor dit agendapunt op te voeren op de raadsagenda. De voorzitter van de commissie PAF verzette zich hier echter zeer uitgesproken tegen en liet dit pertinent niet toe. Hart-Leers maakte daarop krachtig bezwaar en liet het daar vervolgens niet bij zitten.

Amper 2 dagen later werd de concept agenda van de raadsvergadering van 2 februari a.s. besproken en… warempel het punt staat alsnog op de agenda! Wat blijkt? De zo goed als gehele (!) raadscommissie was een afspraak, gemaakt door de gemeenteraad, ‘vergeten’. Een afspraak die benadrukt dat deze hele kwestie nog in deze raadsperiode in een openbare raadsdiscussie aan de orde komen moet.

‘Na de raadscommissievergadering PAF was ik verbijsterd en ontdaan over de gang van zaken, kennelijk was ik de enige die zich op dat moment de gemaakte afspraak nog herinnerde’, zegt raadslid Roel Leers. ‘Gelukkig is alles toch nog goed gekomen en kan niemand er nu meer omheen. Immers: een openbare raadsdiscussie over deze ingrijpende kwestie is meer dan terecht’, zijn de afsluitende woorden van Hart-Leers.

Wat ging er mis in Heerlerheide?

Posted by | Nieuws

Corneliusplein De draagkracht van het Corneliusplein was niet goed doorgerekend, het water sijpelde langs de muren van het nieuwe Corneliushuis en het parkeerplein werd een halve meter hoger dan eigenlijk de bedoeling was.

Nu blijkt ook ‘zwart op wit’ het een en ander fout gelopen te zijn, bovendien hangt hier zeer waarschijnlijk een erg fors kostenplaatje aan vast. Hart-Leers houdt zich al enige tijd bezig met de problematiek in Heerlerheide en stelde reeds diverse malen vragen. Vandaar zijn wij ook een van de mede-initiatiefnemers om de wethouder hierover tijdens een openbare discussie in de raadsvergadering van 2 februari a.s. aan de tand te voelen.

Interpellatieverzoek GL CDA SPH LH en Hart-Leers
Brief Kurvers Heerlerheide

Let op uw vuilnisbak!

Posted by | Nieuws

vuilnisbak Helaas is het geen grap: sinds 1 januari jl. is het inmiddels al vaker voorgekomen: het stelen van een RD4 vuilnisbak! Iemand neemt uw bak mee (natuurlijk pas nadat hij leeggemaakt is) om hem vervolgens ‘vol’ aan te bieden waarna u de rekening ontvangt.

Hart-Leers raadslid Roel Leers staat niet verstelt van dit fenomeen want zoals Hart-Leers als aangaf toen zij tegen de invoering van dit onvolkomen nieuwe systeem stemde: ‘Dit systeem kent vele haken, ogen en onvolkomenheden. Per bak betalen zorgt er nu zelfs voor dat vuilnisbakken verdwijnen, ongelofelijk’.

Hart-Leers wil onder andere van de wethouder weten wie voor de rekening van de gestolen bak en het ongemak opdraait en op wiens rekening het leegmaken van de gestolen bak bijgeschreven wordt? Kortom: hoe zal dit probleem opgelost worden.

Stop Exodus zet geen handtekening onder convenant

Posted by | Nieuws

Stop Exodus Ondanks de woorden van de wethouder dat ook Stop Exodus zou tekenen blijkt de praktijk anders. Stop Exodus tekent niet! Het actiecomitee voerde actie tegen de komst van een open gevangenis in hun woonwijk. Een politieke meerderheid legde dit initiatief echter naast zich neer waardoor op korte termijn een 15-tal gevangenen op de Beersdalweg zullen wonen. Vandaag nemen de eerste 5 gedetineerden hun intrek.

‘Gevangenen horen in de gevangenis en niet in een woonwijk’, is de mening van Hart-Leers. ‘Wij zijn voorstander van hulp en een goede terugkomst in de maatschappij: echter eerst moet de straf in de gevangenis uitgezeten worden en niet in vrijheid genieten in een rustige woonbuurt’.

Samen met het actiecomitee houdt ook Hart-Leers de vinger aan de pols. Hulp is prima echter mag nooit ten koste gaan van de veiligheid en het leefgenot van onze inwoners.

Geen Profronde in 2010

Posted by | Nieuws

Profronde Heerlen Gisteravond ontving politiek Heerlen het trieste bericht dat in 2010 geen Profronde zal plaatsvinden. Reden: allerlei organisatorische risico’s maar ook bureaucratische rompslomp. Vele tienduizenden genieten van dit gratis toegankelijke wielerevenement, Heerlen bruist ook dan zoals in oude tijden. Hart-Leers maakt zich keihard om dit sportieve en oergezellige evenement voor onze stad te behouden.

Al vaker deden geruchten de ronde dat de Profronde wellicht uit Heerlen zou verkassen, gelukkig kwam het er nooit van. Vele tienduizenden bezoekers genieten van dit wielerevenement. De vrijdag na de tour de France wordt in Heerlen een eigen ‘tour’ verreden. Extra wrang is nu dat onlangs de gemeenteraad 200.000 Euro vrijmaakte voor deelname aan het WK wielrennen 2012, dit zonder te onderkennen dat lokaal gedragen en beeldbepalende evenementen toch echt wel de voorkeur kennen. Iets wat Hart-Leers wel onderstreepte en daarom tegen een investering van 200.000 Euro in het WK wielrennen 2012 stemde.

Geen enkel officieel signaal bereikte de gemeenteraad over een mogelijk niet door gaan van onze Profronde. De verbaasde en verontwaardige reactie’s stromen inmiddels ook bij Hart-Leers binnen, ‘redt onze Profronde!’, ‘dit is een van onze gezelligste evenementen, de Profronde mag echt niet verloren gaan!’.

Hart-Leers trekt zicht alle hartekreten vanuit onze stad aan en stelt alles in het werk om de Profronde voor onze stad te behouden en daarbij elke mogelijkheid te bekijken om de Profronde ook dit jaar door te laten gaan.

Persbericht – Géén Profronde Heerlen in 2010

Locatie voor attractiepark gezocht

Posted by | Nieuws

Achtbaan In VNG magazine (Vereniging Nederlandse Gemeenten) stond onlangs een advertentie waarin een investeerder een grootschalige locatie zocht om een attractiepark te vestigen. Hart-Leers raadslid Roel Leers vroeg naar aanleiding hiervan aan Wethouder Smeets of hij deze advertentie kende en of de gemeente Heerlen wellicht een dergelijke plek bezat en actief zou kunnen aanbieden?

Deze forse advertentie bleek echter onbekend bij de gemeente, vandaag blijkt bovendien dat even ‘napluizen’ in het VNG magazine kennelijk ook niet lukte. Ook collega Parkstadgemeenten erop wijzen zat er kennelijk niet in, maarrrr… dat mocht Hart-Leers wel zelf doen via de Parkstadraad. Een raad waarin deze kersverse lokale partij nog helemaal geen zitting heeft.

Een actief economisch beleid krijgt op deze wijze natuurlijk geen vorm, dat moge duidelijk zijn. Als bijlage, ter informatie, de antwoordbrief die wethouder Smeets naar aanleiding van de vragen, die Hart-Leers tijdens de raadscommissievergadering RS stelde, gaf.

‘Wij zijn onthutst over de blijkbare lichtzinnigheid hoe men in Heerlen kennelijk met kansen op nieuwe werkgelegenheid en mogelijke forse investeringen omgaat! Zelfs de moeite nemen om even een advertentie op te zoeken ontbreekt kennelijk, erover vervolgens met de vragensteller contact leggen doet men ook al niet om daarna gewoon alles maar op z’n beloop te laten zonder hierbij enige concrete actie te ondernemen… verbazingwekkend en intriest’ zo luidt de reactie van Hart-Leers raadslid Roel Leers. ‘Hier valt het een en ander over uit te leggen, hoe is dit mogelijk en hoe vaak vinden dergelijke miskleunen eigenlijk plaats?’.

Update: Hart-Leers zocht amper 1 minuut en vond de advertentie! In het VNG magazine van 25 september jl. nummer 21/22 staat hij op pagina 16, een halve pagina groot. Klik hier voor de Advertentie

Download hier de antwoordbrief van wethouder Smeets naar aanleiding van de vragen

Update WK wielrennen: Heerlense wethouder doet financieele toezegging, gemeente Nuth stemde echter niet in

Posted by | Nieuws

geld muizenval Tijdens de recente discussie over het WK wielrennen vertelde wethouder Duijf dat ook 2 andere gemeenten in de Parkstadregio wilden meebetalen. Een van deze beide gemeenten, de gemeente Nuth, zegt inmiddels van geen instemming hiermee te weten… Als bijlage, ter informatie, de brief die de wethouder vandaag, per e-mail, aan de gemeenteraad stuurde.

Hart-Leers, die tegen het voorstel om 200.000 Euro in het WK wielrennen te steken stemde, houdt haar hart vast en hoopt dat het afgestoken hossana verhaal, waardoor het overgrote gedeelte van de gemeenteraad uiteindelijk alsnog overstag ging, niet op een troosteloze teleurstelling en een zelfs nog forsere financieele aderlating uitloopt…

Hart-Leers heeft reeds aangegeven dat wethouder Duijf hierover in de aanstaande week persoonlijk tekst en uitleg zal moeten geven aan en in de raadscommissie.

Heerlen, 8 januari 2010

_______________________________________________________________________________________

Geachte leden van de Raad,

Tijdens de Raadsvergadering dinsdagavond heb ik u laten weten dat de gemeente Nuth in principe bereid is, met het nadrukkelijke voorbehoud van latere goedkeuring, financieel bij te dragen in de kosten van het WK 2012. Die mededeling heb ik gebaseerd op de informatie zoals ik die dinsdagmiddag, in de voorbereiding op de Raadsvergadering, tijdens een telefoongesprek persoonlijk van wethouder F. Pluijmakers van de gemeente Nuth heb ontvangen.

Groot was dan ook mijn verbazing toen ik later hoorde dat het college van Nuth kennelijk had beslist niet te willen participeren.

Ik heb daarop zo spoedig mogelijk contact gezocht met wethouder Pluijmakers en hem donderdagnamiddag telefonisch geconfronteerd met mijn verbazing en hem uiteraard ook om tekst en uitleg gevraagd.

Tijdens dit gesprek bevestigde wethouder Pluijmakers nogmaals de eerder aan mij gedane principe-toezegging van dinsdagmiddag.

Hij zei daarbij niets over het feit dat het college van Nuth inmiddels al heeft besloten om niet deel te nemen.

Tegen deze achtergrond is het duidelijk dat ook ik heel verbaasd ben over de uitspraken van wethouder Pluijmakers in de krant van vandaag. Zeker als het gaat om dat wat hij mij verteld zou hebben tijdens het telefoongesprek van dinsdag, voorafgaand aan de Raadsvergadering.

Met bovenstaande hoop ik u echter voldoende te hebben geinformeerd over mijn werkwijze richting uw raad en de actie richting wethouder Pluijmakers van de gemeente Nuth.

Cor Duijf
Wethouder Publieke Dienstverlening & Sport

Lees hier ook het artikel in het LD van woensdag 6 januari 2010

Heerlen: 10.000den vierkante meters kantoorruimte staan leeg

Posted by | Nieuws

Lege kantoren Tijdens de discussie over het nieuwe onderkomen voor onze ambtenaren, het stadskantoor, vroeg Hart-Leers om inzichtelijk te maken hoeveel kantoor- en winkelruimte er nu precies in Heerlen leegstaat. Een eerste aanzet tot beantwoording hiervan ontving de gemeenteraad gisteravond. Wat Hart-Leers al vermoedde kreeg langzaamaan een gezicht: een enorme hoeveelheid aan lege kantoorruimte.

Alleen al het gisteravond aan de gemeenteraad verstrekte lijstje (bijlage) van op de markt aangeboden kantoorruimte groter dan 1000m2 (d.d. 22.12.2009) gaf circa 23.000 m2 leegstand aan. Hier worden amper een handje vol plekken besproken en bovendien: kleinere locaties zijn niet meegenomen. Wetende dat de voormalige (leegstaande) CBS locatie ruim 43.000 m2 lege kantoorruimte behapt lijkt het lijstje slechst het topje van een ijsberg…

Hart-Leers kiest voor een compacte dynamische stad met (her)gebruik van het reeds bestaande aan (leegstaande) woon-, winkel en kantoorruimten en niet voor telkens weer kiezen voor nieuwbouw die keer op keer leegstand achterlaat.

7 januari 2010 interview op L1 radio: Meer Limburgse kantoren staan leeg
Lijst: Lege kantoren
Ziek ook:
Hart-Leers organiseert kansenwandeling door Heerlen centrum

200.000 Euro voor deelname WK 2012

Posted by | Nieuws

Contador De gemeenteraad die eerder met hangen en wurgen 50.000 Euro wilde investeren in deelname aan het WK wielrennen 2012 kreeg onlangs van de Provincie te horen dat dit toch zeker wel 200.000 Euro moest zijn. Alle eerder kritische partijen gingen overstag en willigden gisteravond die gevraagde 200.000 Euro in. ‘Pure chantage!’, uitte Hart-Leers al eerder.

Bij niet inwilligen van het bedrag stonden andere steden in de rij en zou Heerlen uit de boot vallen liet gedeputeerde Wolfs weten. Een veel te hoge investering voor slechts een start op ’n woensdagmiddag (tijdens ’n werkweek!) en 2 vlotte doorkomsten over het grondgebied van Heerlen is de mening van onze partij.

Nu bovendien de inkomsten van het rijk voor ruim 35 Miljard onder druk staan en dit zeer waarschijnlijk ertoe zal leiden dat ook onze stad flink gekort wordt moeten we extra oppassen op onze gemeentekas. Toen terloops tijdens de vergadering ook nog duidelijk werd dat de gevraagde subsidie voor het opknappen van de buitenkant van het Royal Theather inmiddels reeds twee keer afgewezen was zei Roel Leers namens de partij die 200.000 Euro straks extra hard voor onze stad nodig te hebben en dat de flinke kostenpost die de Royal zal gaan opleveren slechts een van de vele zaken zal zijn waar in zeer de nabije toekomst nog erg veel geld voor vrijgemaakt/gevonden moet worden.

Een raadsminderheid, waaronder Hart-Leers, stemde tegen het voorstel om a raison van 200.000 Euro deel te nemen. Te veel geld voor te weinig gefiets op niveau….

Lees hier het artikel in het LD van woensdag 6 januari 2010

‘Misverstand’ tussen RD4 en gemeente Heerlen

Posted by | Nieuws

container Per 1 januari jl. ging het omstreden volume frequentie systeem van start. Appartementencomplexen konden daarbij kiezen voor een ondergrondse afvalcontainer die per gebruikmaking een bedrag in rekening bracht. Ook al koos men, ondanks alle mitsen en maaren, er ruim op tijd voor is het nu al onmogelijk gebleken om de vele honderden ondergrondse containers op tijd voor 1 januari jl. te kunnen plaatsen.

Velen zaten hierdoor met hun handen in het haar. Wel gekozen voor de ondergrondse afvalcontainer, waar bovendien een fors prijskaartje aan vasthing, maar hem uiteindelijk niet op tijd geplaatst krijgen. Hen bood de gemeente Heerlen het alternatief om via relatief dure zakken het afval 14 dagen (ergens binnen het appartementencomplex) te bewaren en vervolgens aan te bieden aan RD4. Dit terwijl zij voor de container kozen er er zelfs fors voor moesten betalen daar er geen andere werkbare optie was.

Appartementen-complexen trokken voor de kerstvakantie aan de bel maar kregen helaas geen gehoor bij de gemeente Heerlen. Dit daar ambtenaren klaarblijkelijk reeds ‘met vakantie’ waren. RD4 verwees vervolgens ‘doodleuk’ door naar de gemeente waar niemand bereikbaar was.

zakkenTijdens de eerste werkdag van de gemeente Heerlen, was er echter nieuws. Eenieder die wel voor de ondergrondse container koos maar waarbij het niet mogelijk was deze voor 1 januari jl. te plaatsen mocht met het ‘oude systeem’ van voor 1 januari jl. doorgaan. Op de oude voet doorgaan tot het moment dat de container er stond en… in gebruik mocht. De situatie van huisvuil ophalen blijft aldus voor hen vooralsnog ongewijzigd.

Diegenen die reeds met dure zakken zaten werd bovendien een terugbetalingsregeling aangeboden zo vernam Hart-Leers. Kortom: nog wachten met het invoeren van het systeem en eerst de puntjes op de ‘i’ zetten en daarbij de vele onvolkomenheden wegwerken (en oplossen!). De insteek van Hart-Leers tijdens het raadsdebat van december jl. (en ervoor) lijkt dus nu al bewaarheid te worden….

 

Update:
Vanmiddag ontvingen bewoners van appartementencomplexen een brief van RD4 (datum 4 januari jl.) waarin staat dat men gebruik moet maken van RD4 zakken. Eerder vandaag vertelde de gemeente Heerlen hen echter ‘dat voorlopig alles nog bij het oude blijft’…

Beantwoording interpellatievragen ‘begroting RD4’ blijkt plots erg lastig

Posted by | Nieuws

hangmat Tijdens de raadsvergadering van december jl. riep Hart-Leers de wethouder ter verantwoording en stelde de volgende vragen:

 1. Heeft wethouder Offermans, als vertegenwoordiger van Heerlen, voor of tegen de RD4 begroting gestemd?
 2. Wanneer vond de stemming tot vaststelling van de RD4 begroting door het AB van RD4 plaats?
 3. Plaatste de wethouder, onze vertegenwoordiger, op- en aanmerkingen tijdens de vaststelling van deze begroting? Zo ja, welke op- en aanmerkingen waren dat?
 4. Is het mogelijk om de van alle RD4 AB vergaderingen van het afgelopen jaar vastgestelde notulen in te zien, inclusief de getekende presentielijsten?

(Na te lezen in de concept notulen raadsvergadering 01.12.09 v.a. blz. 66 van 73)

In de kortst mogelijke tijde stortte de wethouder een stortvloed aan woorden over de gemeenteraad uit. Een woordenbrij waar helaas geen touw aan vast te knopen viel. Uiteindelijk volgde de toezegging om de antwoorden op de vragen ‘kort en bondig’ zwart op wit te zetten. Juist op die anwoorden wachten we, na diverse toezeggingen en latere vooruitschuivingen, nu nog steeds…

Ook de Art. 36 vragen van collega raadslid Hummel werden op deze wijze via kennelijk hetzelfde antwoord, helaas verre weg onvoldoende, afgedaan. Dit verhaal krijgt zeker ’n vervolg!

6 januari 2010 – Het kan schijnbaar dus toch! Antwoorden wethouder interpellatie

Ook Duthler vertrekt…

Posted by | Nieuws

Duthler Onlangs schreven wij al dat de Rabobank op de hoek Promenade II en Honingmannstraat medio maart a.s. vertrekt. Nu blijkt dat ook de buren in het circa 900m2 groot tellende winkelpand Duthler vertrekken en het winkelpand momenteel al te huur staat. Even verderop staat het voormalige Megapool (circa 1000m2) al jaren leeg en ligt ook het voormalige postkantoor er inmiddels wezenloos bij. De nabij liggende kledingwinkel Boomers verhuist binnenkort naar de Dautzenbergstraat en ook andere winkels in de Honingmannstraat staan te huur.

Hart-Leers luidt de noodklok voor de binnenstad.

Rondom de Dr. Poelsstraat/Raadhuisplein heerst leegstand, de Akerstraat ter hoogte van de rotonde tot en met de bushalte: aaneengesloten leegstand, rondom het Wilhelminaplein, de Stationstraat en in delen van de Oranje Nassau- en Geleenstraat wederom leegstand. Zo maar wat plekken als voorbeeld, plekken waarvan er helaas al veel te veel zijn.

Onlangs wees Hart-Leers, tijdens haar kansenwandeling van 29 november jl., al op de vele bestaande (leegstaande) mogelijkheden. Ondanks dit alles dweept het college met ‘de droom die uitkomt’: het Maankwartier. Deze droom lijkt echter steeds meer in een nachtmerrie voor het bestaande centrum uit te zullen monden.

Calatrava De grootste politieke partij van onze stad en kartrekker van het college wil Calatrava (een wereldberoemde architect van miljoenen verslindende projecten) naar Heerlen halen om het nieuwe stadskantoor te ontwerpen en sluit daarbij de ogen voor de noden van (en realiteit in) onze stad.

Waarom vertrekken bedrijven uit onze binnenstad en blijft de komst van nieuwe bedrijvigheid uit, wat is er aan de hand?
Hart-Leers vraagt het college om antwoord op deze vraag.

Gebruik en vul eerst wat er is, kies voor een compact en dynamisch koopcentrum, niet uitbreiden maar inbreiden!

Historische begraafplaats in kaarslicht hartverwarmend succes

Posted by | Nieuws

kaarslicht Het actiecomite ter volledige heringebruikname begraafplaats Akerstraat organiseerde vanavond de mogelijkheid om een of meerdere graven van een kaarsje te voorzien. Het actiecomite hoopte stilletjes op een paar honderd kaarsjes, uiteindelijk werd de grens van 1000 (!) kaarsjes met gemak gepasseerd. ‘Een ongelofelijke en hartverwarmende belevenis wat ons allen vanavond overkwam, een en al emotie en betrokkenheid, prachtig!’, zo laat het actiecomite weten.

Trots mogen wij melden dat ook ons allereigen Hart-Leers raadslid een van de mede grondleggers en kartrekkers van het actiecomite is. Samen liet het comite haar licht schijnen over de begraafplaats, niet alleen figuurlijk maar vanavond ook letterlijk. ‘Er zijn gewoonweg mogelijkheden te over op deze begraafplaats. Als de gemeente via haar wethouders toezeggingen doet en daar zelfs data aan vasthangt dan geldt zo’n belofte ook!’ zo laat Roel Leers namens Hart-Leers weten, ‘dus niks te mitsen of te maaren’.

Harmonie Sint BernadetteNa deze succesvolle en erg imposante avond zijn wij allen weer een hele stap verder. Een dergelijke overweldigende publieke reactie en steun vanuit zo veel betrokkenen bij deze begraafplaats is een onmiskenbaar signaal. Zelfs de gemeente Heerlen kan daar niet omheen.

Speciale dank aan: de vele vrijwilligers en helpende handen vanuit de omliggende buurten en aan harmonie Sint Bernadette (Molenberg) die diverse prachtige en sfeervolle kerstnummers ten gehore bracht. Chapeau aan allen die hun steentje bijdroegen en voor dit daverend succes zorgden. De beheerder van deze begraafplaats, de heer Gulikers, verdient hierbij een hele dikke pluim!

Fotoimpressie begraafplaats in kaarslicht

 

Gerelateerde artikelen:
Lees hier het artikel in het LD van 24 december 2009
Begraafplaats Akerstraat in kaarslicht
Beluister hier de L1 radiouitzending van 23-12-09 (1)
Beluister hier de L1 radiouitzending van 23-12-09 (2)
Bekijk hier de L1 reportage van Kevin Goes
Jan Teunissen

Lees hier het artikel in weekblad De Uitkijk van woensdag 9 december 2009
Wethouder Offermans (VVD) en wethouder Duijf (SP) komen belofte begraafplaats niet na
Download hier de door Hart-Leers ingediende motie
Lees ook: vrijdag, 27 maart 2009 ‘Kerkhof aan de Akerstraat volledig benutten’
En: dinsdag, 07 april 2009. Steun voor volledig gebruik van kerkhof aan Akerstraat

Begraafplaats Akerstraat in kaarslicht

Posted by | Nieuws

kaarslicht

Woensdagavond 23 december aanstaande zal de begraafplaats aan de Akerstraat te Heerlen centrum met kaarsen verlicht worden. Het actiecomité ter volledige heringebruikname van deze begraafplaats is onlangs tot dit initiatief gekomen.

‘Wij zijn enorm teleurgesteld dat de gemeente Heerlen haar belofte van 31 maart jl. niet nakomt om per 1 januari aanstaande deze begraafplaats wederom volledig in hergebruik te nemen’ reageert Estelle Seijben namens het Actiecomité. Op zondag 20 september jl. leidde het actiecomité ruim 400 geïnteresseerden rond tijdens een historische wandeling over deze begraafplaats vullen haar mede actievoerders Jan Teunissen en Roel Leers aan. ‘Ook al deze mensen steunen de spoedige volledige heringebruikname’, benadrukken zij. ‘Bovendien zijn inmiddels ruim 1500 handtekeningen opgehaald’.

Het actiecomité houdt de gemeente Heerlen aan haar belofte dat de begraafplaats volledig in hergebruik genomen zal worden. Vandaar organiseren zij deze avond waarbij de begraafplaats sfeervol met kaarslicht verlicht zal zijn. Met al deze brandende kaarsen kunnen nabestaanden hun naasten herdenken en daarbij het belang van deze begraafplaats benadrukken. Bovendien kunt u ook, en zelfs nu al, een ster, voorzien van een persoonlijke boodschap, in de sterrenherdenkingsboom op de begraafplaats hangen.

kaars Op woensdag 23 december a.s. is het mogelijk om tussen 18.00u. en 21.00u. de begraafplaats te bezoeken en een kaarsje op het graf van uw dierbare(n) te plaatsen en hen daarbij, zo kort voor de kerstdagen, op deze speciale manier te herdenken.

Het actiecomité hoopt op een veelheid aan brandende kaarsjes om daarmee ook de door velen gekoesterde wens, volledige heringebruikname van deze begraafplaats, sfeervol zichtbaar te maken. Allen die dit initiatief steunen kunnen een kaarsje plaatsen en daarmee hun betrokkenheid uiten.

begraafplaats Het is de bedoeling om een of meerdere kaarsjes (liefst in een lantaarntje o.i.d. zodat het lichtje blijft branden) op de begraafplaats te plaatsen, tevens is ter plekke een beperkt aantal grafkaarsen (kosten 1 Euro p/st.) te koop. Het actiecomité nodigt u van harte uit om actief deel te nemen of een kijkje te komen nemen. Begraafplaats Akerstraat, woensdag 23 december a.s. vanaf 18.00u. tot en met 21.00u.

Beluister hier de L1 radiouitzending van 23-12-09

Gerelateerde artikelen:
Lees hier het artikel in weekblad De Uitkijk van woensdag 9 december 2009
Wethouder Offermans (VVD) en wethouder Duijf (SP) komen belofte begraafplaats niet na
Download hier de door Hart-Leers ingediende motie
Lees ook: vrijdag, 27 maart 2009 ‘Kerkhof aan de Akerstraat volledig benutten’
En: dinsdag, 07 april 2009. Steun voor volledig gebruik van kerkhof aan Akerstraat

Rabobank vertrekt uit koopcentrum Heerlen

Posted by | Nieuws

rabobank

Medio februari/maart a.s. zal de Rabobank vestiging op de hoek van de Promenade/Honingmannstraat verkast zijn naar de Rabo-vestiging aan de Euterpelaan, enige honderden meters verderop. Het grote beeldbepalende pand komt dan, net zoals de bovenliggende verdiepingen, leeg te staan. Een aderlating voor ons stadscentrum.

Enige maanden geleden sloot het postkantoor aan de Honingmannstraat en de pinautomaten aldaar. Nu volgt de Rabobank zo weten betrouwbare bronnen aan Hart-Leers te melden. Vooral voor ouderen of slecht ter been zijnden is dit grievend, zij moeten nu de afstand richting Euterpelaan zien te overbruggen. Een route met diverse hindernissen onderweg.

‘Wij streven naar centra met optimale voorzieningen, het wegtrekken van de Rabobank uit ons koopcentrum is wat deze visie betreft een regelrechte domper!, zo vult Hart-Leers raadslid Roel Leers aan. Laten we hopen dat onze overige voorzieningen in stand blijven en anderen het postkantoor en de Rabobank niet zullen volgen.

EXPO -104- Kunstwerk in voorkamer Heerlens kansenpand

Posted by | Nieuws

Jasper Visser

Op 29 november jl. hield Hart-Leers haar kansenwandeling door Heerlen centrum. In een van de kansenpanden vond vandaag de opening plaats van de expositie ‘Hyperimpressionistisch aanzicht” gereserveert door de Heerlense kunstenaar Jasper Visser.

In een beeldbepalend en karakteristiek pand gelegen aan de Honingmannstraat 53 opende Jasper Visser vandaag zijn expositie. Op eigen initiatief en geheel op eigen kosten toverde Jasper een onderkomen woonkamer in noeste arbeid om tot een groot kunstwerk. Het kunstwerk valt door het voorkamerraam ook van buitenaf helemaal te bewonderen.

Van leegstaande, onderkomen, kamer tot kunstwerk is een hele stap. Deze Heerlense jongeling wist een puik resultaat neer te zetten, onze complimenten daarvoor! Het is een bezoek en beleving meer dan waard. Bovendien is het mogelijk om middenin het kunstwerk te staan en het ook zo intensief te beleven.

Ook wat Jasper betreft is dit slechts het begin van veel meer moois in en om onze stad. Hart-Leers heeft haar steun toegezegd en zal zeker blijven helpen bij het verzilveren van meer kansen in onze stad.

Als de deur van Honingmannstraat 53 open staat mag u naar binnen lopen en het kunstwerk van dichtbij bekijken. Is de deur gesloten werp dan gerust een blik door het raam. Overigens Jasper’s atelier ligt direct achter het kunstwerk.

Afspraak is afspraak en belofte maakt schuld

Posted by | Nieuws

Afspraak is afspraak(n.a.v weekblad De Uitkijk van woensdag 9 december jl.)

Hart-Leers komt gemaakte afspraken na en maakt geen loze beloften, in de kwestie ‘heringebruikname begraafplaats Akerstraat’ werd dit wederom bewezen.

‘Al begin 2009 zou er een voorstel tot heringebruikname van de begraafplaats aan de Akerstraat liggen’, verteld Hart-Leers raadslid Roel Leers. Toen echter begin 2009 na vragen van ons raadslid duidelijk werd dat het voorstel in januari jl. al richting december 2009 verschoven werd was de maat vol en stond Roel mede aan de wieg van het actiecomite ter volledige heringebruikname van de begraafplaats aan de Akerstraat.

Tijdens de eerste grootschalige actiebijeenkomst op 31 maart jl. beloofden de wethouders Offermans (VVD) en Duijf (SP) ervoor te zullen zorgen dat er nog dit jaar een raadsvoorstel zou zijn dat voor de heringebruikname van de begraafplaats aan de Akerstraat pleiten zou. Nadat Roel hier gedurende 2009 diverse malen navraag over deed en het actiecomite tijdens een raadscommissievergadring (d.d. 12 oktober jl.), waarop Heerlense begraafplaatsen op de agenda stonden, insprak bleef het oververdovend stil.

Nu lijkt het er sterk op dat de gemeente Heerlen haar afspraak van 31 maart jl, pas vanaf 12 oktober jl. vorm is gaan geven. Wat hebben zij gedurende die ruim 28 weken, circa 7 maanden dus, eigenlijk gedaan? De beide wethouders zeggen: ‘we komen tijd te kort, we halen het niet voor 1 januari a.s., het is van belang alles goed uit te zoeken’.

‘Was, zoals het hoort, eerder gestart dan waren de beide wethouders wel ruim op tijd klaar geweest!’ is de reactie van Hart-Leers hierop. Uitstel is afstel… echter afstel is onacceptabel. Samen met het actiecomite knokt Hart-Leers verder, ‘die volledige heringebruikname gaat er zeker komen, daar twijfel ik geen seconde aan’ zijn de afsluitende, bemoedigende, woorden van ons standvastige raadslid.

Lees hier het artikel in weekblad De Uitkijk van woensdag 9 december 2009
Gerelateerde artikelen:
Wethouder Offermans (VVD) en wethouder Duijf (SP) komen belofte begraafplaats niet na
Download hier de door Hart-Leers ingediende motie
Lees ook: vrijdag, 27 maart 2009 ‘Kerkhof aan de Akerstraat volledig benutten’
En: dinsdag, 07 april 2009. Steun voor volledig gebruik van kerkhof aan Akerstraat

Heerlerbaan: uitstel of…

Posted by | Nieuws, Vanuit de fractie

heerlerbaan

Hart-Leers vroeg er tijdens de begrotingsdebatten (21 en 22 oktober jl.) naar: hoe zit het nu concreet met de Heerlerbaan, wat gaat er, per wanneer, precies allemaal gebeuren? Daags van de raadscommissievergadering RS (maandag 7 december) ontving Hart-Leers een e-mail met een stand van zaken bericht van de gemeente Heerlen. ‘Niet erg hoopgevend wat ik hierin allemaal lees, bovendien zijn we nu alweer dik 6 weken verder’, stelt Hart-Leers raadslid Roel Leers teleurgesteld.

Ook het winkelhart van de Heerlerbaan kijkt al jaren uit naar een grondige aanpak en de tijdelijke winkels op de Heerlerbaan moeten, van gemeentewege, voor augustus 2011 verkast zijn.

Wat meldt de gemeente Heerlen d.d. 7 december concreet in haar memo:

 

 • De bouwvergunning van het zorgcluster is verlopen, er dient bovendien een nieuw bestemmingsplan te komen. Ontwikkelen van een nieuw bestemmingsplan duurt circa 1,5 jaar.
 • De parkeergarage zou oorspronkelijk in 2005 gebouwd worden, hierover moet nog een hernieuwde discussie opgestart worden.
 • De stedenbouwkundige visie van Weller moet nog formeel getoetst worden. Een officiële visie hiervoor moet nog ingediend worden.
 • Weller haalde het niet om voor een bepaalde termijn te starten met het zorgcluster, een subsidie die hier tegenover stond moet nu via een nog te nemen hernieuwd raadsbesluit veiliggesteld worden.
 • Voor het verplaatsen van de supermarkten met een tijdelijke vergunning (tot augustus 2011) moet nog een nieuw bestemmingsplan worden opgemaakt. De doorlooptijd hiervan is 1,5 jaar. Ook andere bedrijven van de Heerlerbaan zoeken een nieuwe plek en ook daarvoor is men nog in de weer.
 • Voor de inrichting van de openbare ruimte rondom Giessen Bautsch staat 150.000 Euro ter beschikking, dit zal uiterlijk 2011 gerealiseerd moeten zijn. Door uitstel moeten ook deze gelden zeker gesteld worden.
 • Er lopen nog diverse procedures met verschillende ondernemers van de Heerlerbaan.

In Hoensbroek wordt momenteel met een ter beschikking gesteld bedrag van amper 500.000 Euro gezocht naar middelen ter hoogte van circa 80.000.000 Euro. Hard nodig om ook Hoensbroek op de schop te kunnen nemen en daarbij spoedig vooruit te helpen. In Heerlerheide vordert het masterplan gestaag. Dit terwijl op de Heerlerbaan nog heel erg veel gebeuren moet.

Actielijst commissie Ruimtelijke Structuur (RS) 9 – November 2009
Memo Gemeente Heerlen – Stand van zaken situatie Heerlerbaan – 4 December 2009

Ruim 1500 handtekeningen voor volledige heringebruikname begraafplaats Akerstraat

Posted by | Nieuws

Zuster Charita

In korte tijd werden ruim 1500 handtekeningen voor het volledig heringebruiknemen van de begraafplaats aan de Akerstraat opgehaald. Een van de drijvende krachten hierachter is zuster Charita Sleeghers. De zuster vraagt zich echter nu terecht af wat de wethouders eigenlijk met deze handtekeningen (en diverse brieven van haar aan hen) gedaan hebben?

Ook tijdens de historische wandeling over de begraafplaats aan de Akerstraat haalde de zuster handtekeningen op. 400 om precies te zijn. Toen onlangs zowel Deken van Galen als Roel Leers richting de raadszaal van het gemeentehuis togen om nogmaals duidelijk op volledige heringebruikname van de begraafplaats aan de Akerstraat te wijzen en daarbij de gemeente Heerlen op haar belofte, in het openbaar met vele getuigen uitgesproken, te wijzen zodat de gemeente Heerlen haar gemaakte afspraken ‘niet alsnog vergat’. Ook toen was de zuster erbij en ondersteunde zij zichtbaar het belang van dit initiatief.

De actiebereidheid van het actiecomitee en daarbij van vele Heerlenaren is ongekend, afspraak is afspraak! De wethouders Duijf en Offermans zouden ervoor zorgen dat alleen de gemeenteraad nog hoefde in te stemmen met het volledig heringebruiknemen van de begraafplaats. Dit zou uiterlijk op 1 januari 2010 voor elkaar zijn benadrukten de SP en VVD wethouders op 31 maart jl.

Belofte maakt schuld…

Gerelateerde artikelen:
Wethouder Offermans (VVD) en wethouder Duijf (SP) komen belofte begraafplaats niet na
Download hier de door Hart-Leers ingediende motie
Lees ook: vrijdag, 27 maart 2009 ‘Kerkhof aan de Akerstraat volledig benutten’
En: dinsdag, 07 april 2009. Steun voor volledig gebruik van kerkhof aan Akerstraat

Dik 1.500.000 Euro moet Avantis redden

Posted by | Nieuws

avantis

Het grensoverschreidende bedrijventerrein Avantis is het eerste grensoverschrijdende duits-nederlandse bedrijvenpark. kampt wederom met financieele moeilijkheden. De langverwachtte komst van o.a. een Cardiovasculair Centre is nog onzeker terwijl de financieele armslag van Avantis opgedroogt is. Bovendien verwacht de wethouder, zelfs na steunaankopen van grond, dat er in de aankomende 5 jaar nog geen verkoop zal plaatsvinden. Wel kosten maar geen opbrengsten dus.

Natuurlijk liggen er al hele stukken grond klaar voor gebruik en wachten zij op een afnemer. Waarom nu nog meer steunaankopen doen dan? Wat doet Aavntis precies met de vele miljoenen Euro’s nu er geen grond verkocht wordt, waarvoor heeft zij dit geld nodig? Om een duur management te betalen wellicht? In 2006 werd Avantis al een keer geherfinancierd, dit kostte toen in totaal 26.000.000 Euro. Bij een mogelijk failissement zou gedwongen verkoop van deze percelen ongeveer 13.580.000 Euro opbrengen. Een miljoenenrisico voor de gemeente Heerlen (mede-aandeelhouder) dus.

Momenteel ligt een gigantisch industrieterrein leeg, toch luidt het advies: grond bijkopen, steunaankopen. Dit ondanks dat er reeds enige tijd geen vraag is. Het financieele risico is groot en er zijn nog heel veel vragen. Te veel onbeantwoorde vragen om volmondg ‘ja’ tegen het raadsvoorstel om een failissement te voorkomen te zeggen. ‘Nee’ zeggen blijkt echter ook geen optie. De aandeelhouders (waarvan ook de gemeente Heerlen deel uitmaakt) gaven namelijk al een borgstelling af in verband met de herfinanciering van Avantis. Kortom: hoe dan ook, ook Heerlen zal moeten betalen, de gemeente staat en stond namelijk al borg.

Laten we hopen dat Avantis, dat reeds op forse achterstand begon, weer bijtrekt. Behalve voor de bedrijvigheid in de regio is dat ook beter voor de gemeentekas…. en het uiteindelijk geen Atlantis blijkt en ten onder gaat.

Voorstel RD4 verre van in orde

Posted by | Nieuws

klikoberg

In Venlo loopt op dit moment een proefproject waarin in een bak zowel plastic als restafval verzameld wordt. Simpelweg zit er een schot in de afvalbak waardoor er 2 delen ontstaan. Geen extra werk, plastic zak of extra plastic ophaalrondes, geen exta ruimtegebruik en stankoverlast. Heerlen volgt deze proef met interesse was het antwoord van de wethouder, daarbij liet hij het helaas. Omdat er schijnbaar al zeer fors geinvesteerd is in het nieuwe RD4 ophaalsysteem lijkt er nu geen andere optie mogelijk. Er valt dus niets te kiezen, het kiezen uit een systeem is natuurlijk onmogelijk. Alternatieven ontbreken.

Ook nascheiding van afval en op deze wijze plastic eruit halen is veruit onderbelicht gebleven. Ook dit biedt namelijk kansen en vele mogelijkheden, echter het past waarschijnlijk niet in de strategie van RD4, jammer. Bovendien geldt straks zowel voor de GFT- als restafvalcontanier eenzelfde tarief. Dit terwijl verwerking van GFT goedkoper is. Wat gebeurt er met dit te veel betaalde geld, hoe krijgen inwoners van Heerlen dit terug? Ook mensen die in een appartementencomplex wonen zijn dubbel de pineut. Zij moeten immers fors betalen voor een ondergrondse afvalcontainer, duizenden Euro’s per complex. Anderen krijgen een plastic zak en klaar is kees. Bovendien werd dit voorstel pas medio september aan appartementcomplexen mede gedeelt, erg kort dag dus en fysiek bijna onmogelijk om waar te maken.

De GFT en restafval bakken worden in het ophaaltarief gelijk gesteld. Er is dus helemaal geen financieele prikkel om te scheiden. Afval scheiden en al het werk dat eraan vooraf gaat moet men belonen en niet bestraffen, meer werk en bovendien nog een hogere rekening ook. Ook is het vastrecht bedrag nogal aan de hoge kant, dit betekend als je goed gaat scheiden en minder afval aanlevert een relatief nog hogere kostprijs per aangeboden vuilnisbak.

Door de keuze van dit afvalophaalsyteem zijn diverse problemen ontstaan dit terwijl er meer dan genoeg kansen zijn om het voor eenieder te verbeteren en het daarbij ook nog eens financieel aantrekkelijk te maken. Kennelijk is het van belang om snel veel geld binnen te krijgen, waarschijnlijk is de financieele nood bij RD4 erg hoog. Het gaat nu alleen maar om geld, meer niet.

Hart-Leers pleitte ervoor om het afvalinzamelen vooralsnog te houden zoals het nu is en alle op- en aanmerkingen te verwerken in een nieuw en beter doordacht voorstel. Dit raadsvoorstel kan en moet gewoonweg veel beter! Het huidige voorstel is een voorstel van gemiste kansen en daarom stemde Hart-Leers tegen.

Zie ook: Afval in Heerlen blijft twistpunt
En ook: Heerlen zet Rd4 mes op keel

Mijnwaterdebacle duurt voort

Posted by | Nieuws

mijnwater

Uit de raadsvergadering van 1 december jl: In september 2006 nam de gemeenteraad het besluit om 4.370.000 Euro in het mijnwaterproject te investeren. Dit met de bedoeling dit grote bedrag ook weer terug te verdienen. Inmiddels is duidelijk dat er nu al 5.800.000 Euro in het mijnwaterproject geinvesteerd is en het college van burgemeester en wethouders nu bovendien voorstelt hier nogmaals 2.400.000 bovenop te doen.

Met slechts 2 afnemers van mijnwater moet er geld bij het project, bij een mogelijke derde afnemer zou het niets opbrengen (of kosten) en bij een 4e afnemer zou er mogelijk geld terug betaalt kunnen worden. Ook bleek terloops, tijdens de discussie, dat het APG (opvolger van het ABP) zeer waarschijnlijk geen mijnwater zal gaan afnemen. Dit terwijl alle leidingen in de APG gebouwen er wel reeds voor zijn aangelegd en tevens de putten ter plekke al geslagen zijn. Reden: het zou in praktijk gewoonweg te duur zijn. Een, of wellicht de, reden waarom andere mogelijke afnemers dus wellicht ook uiteindelijk ‘nee’ zullen zeggen.

Met de nu al 1.500.000 Euro meer investering en daarbovenop nogmaals de door het college gevraagde 2.400.000 Euro zou de startinvestering in dit onrendabele project bijna verdubbelt worden. Het leverde 200 banen (voor een jaar) op vertelde wethouder de Wit. Bij een totale investering van 12.800.000 Euro (behalve het geld van de gemeente Heerlen gingen er namelijk ook nog andere subsidies naartoe) uitgaande van 9.000.000 aan arbeidskosten zou dat 45.000 Euro per manjaar betekenen. Goed betaalde banen dus.

Omdat zowel het nieuwe CBS als een gedeelte van het masterplan Heerlerheide al op het mijnwaterproject aangesloten is kan er niet zomaar gestopt worden. Men zit daar dan in de kou en zal schade claimen richting gemeente Heerlen. Vandaar stelde Hart-Leers voor geen 2.400.000 Euro te investeren maar de zaak even te houden zoals het is, afwachten totdat een mogelijk 3e en liefst nog 4e afnemer zich aandient en dan pas tot mogelijk herfinacieren overgaan. Nu stoppen zou voor forse schadeclaims zorgen en als enige aandeelhouder is Heerlen daarvoor aansprakelijk.

Zie ook: 2.400.000 Euro nodig voor doorstart onrendabel Mijnwaterproject