Heerlen plande -nagenoeg een jaar lang- om Dag- en Nachtopvang ‘De Klomp’ naar Pension Mijnzicht Heerlerheide te verplaatsen

Waarom de opvang voor zwerfjongeren, Pension Mijnzicht, op stel en sprong -voor datum x- naar de studentenflat aan de Putgraaf verkassen moest lijkt inmiddels duidelijk. Heerlen had die plek in Heerlerheide nodig om er ‘zorgmijders’ -zware drank- en drugsverslaafden gebukt onder grote psychische problemen- te plaatsen. Alhoewel alles op alles gezet werd om de Dag- …
Ga door met het lezen van Heerlen plande -nagenoeg een jaar lang- om Dag- en Nachtopvang ‘De Klomp’ naar Pension Mijnzicht Heerlerheide te verplaatsen

Hart-Leers bepleit voortzetten van eerste uur -gratis parkeren- Heerlen centrum

Nu vanaf vanavond, net zoals in maart, de horeca gesloten wordt en zij zeer waarschijnlijk, net zoals eerder, op ‘afhaal/bezorg alternatieven’ zullen inzetten lijkt de situatie geheel vergelijkbaar met hetgeen op basis waarvan burgemeester en wethouders besloten tot kosteloos parkeren (gedurende het eerste uur) over te gaan. Letterlijk schrijven B&W in hun bericht van 5 …
Ga door met het lezen van Hart-Leers bepleit voortzetten van eerste uur -gratis parkeren- Heerlen centrum

Antwoorden op schriftelijke vragen ‘voormalig CBS-gebouw’ beneden alle peil

Via bijgevoegde link is de beantwoording van onze Artikel 33 vragen ‘voormalig CBS-gebouw’ te raadplegen => link. Het beantwoorden van onze vragen duurde nagenoeg 2 maanden -terwijl 30 dagen eigenlijk maximaal zijn- waarbij de ‘antwoorden’ amper ‘antwoorden’ genoemd mogen worden.  Dik 8 jaar nadat het grote, voormalige CBS gebouw verkocht werd blijkt deze -nog steeds- ruim 30% …
Ga door met het lezen van Antwoorden op schriftelijke vragen ‘voormalig CBS-gebouw’ beneden alle peil

Bijna 90-jarige Bernardinuskapel prima keus voor huisvesting gemeenteraad

Binnenkort start de renovatie van het gemeentehuis en moet ook de gemeenteraad verkassen naar een nieuwe plek. De raadscommissievergaderingen vonden er nog -met beperkte bezetting- plaats maar voor de raadsvergadering moest -vanwege Corona- al uitgeweken worden naar Brightlands, het voormalige APG kantoor. Binnenkort is tijdelijk uitwijken, gelukkig, verleden tijd en volgt een vaste plek in …
Ga door met het lezen van Bijna 90-jarige Bernardinuskapel prima keus voor huisvesting gemeenteraad

Geen sloop! Winkelhart Heerlerbaan Giesen – Bautsch verdient mooie toekomst

Daar waar de gemeente Heerlen, aan de hand genomen door onderzoeksbureau BSP, op een XXL Wellershopping (aan de rand van de Heerlerbaan) lijkt af te koersen pleit Hart-Leers voor behoudt van Giesen – Bautsch. Jarenlang was de stelling: het winkelhart hoort midden in de buurt en blijft daar. Plots lijkt men voor een hele andere …
Ga door met het lezen van Geen sloop! Winkelhart Heerlerbaan Giesen – Bautsch verdient mooie toekomst

Als derderangs raadslid in een bananenrepubliek…

Je informeert naar de kosten van een extern ingehuurd projectleider (project Maankwartier) en zet dat netjes op papier. Burgemeester en wethouders maken er een anders soort vraag van -zonder je daarover te informeren- en… na lang wachten volgt het antwoord ‘dat je moet (af)wachten’. Kennelijk kent de gemeente Heerlen diverse soorten raadsleden. Diegenen die prompt …
Ga door met het lezen van Als derderangs raadslid in een bananenrepubliek…

Plan Heerlen om Dag- en Nachtopvang naar Heerlerheide te verplaatsen ging -vanwege te hoge kosten- niet door

Gemeente Heerlen was in eerste instantie van plan om de zwerfjongeren van pension Mijnzicht naar hartje stad te verplaatsen (studentenflat, Putgraaf) en de bewoners van de Dag- en Nachtopvang vervolgens naar het dan ‘vrije’ pension Mijnzicht aan de Ganzeweide te Heerlerheide. Nadat dat al ‘in kannen en kruiken’ (b)leek werd echter flink op de rem …
Ga door met het lezen van Plan Heerlen om Dag- en Nachtopvang naar Heerlerheide te verplaatsen ging -vanwege te hoge kosten- niet door

Opvolger plots vertrekkend wethouder lijkt aangewezen: waarom met ‘wisselen’ wachten tot na 5 November?

Waarom wachten tot na 5 November nu de opvolger van de plots vertrekkend wethouder stadsontwikkeling, herstructurering en financiën bekend lijkt?  Nu duidelijk is dat de huidige wethouder op korte termijn als Griffier in Simpelveld van start gaat, en diens beoogd opvolger kennelijk gisteravond aangewezen werd, lijkt het -wat ons betreft- een goede zaak om de …
Ga door met het lezen van Opvolger plots vertrekkend wethouder lijkt aangewezen: waarom met ‘wisselen’ wachten tot na 5 November?

Heerlen verlengt -eerste uur gratis parkeren- tot week van 12 Oktober

Terwijl burgemeester en wethouders -het eerste uur vrij parkeren op gemeentelijke parkeerplekken- per 1 Oktober wederom ‘betaald’ wilde laten zijn volgt nu, gelukkig, plots verlenging tot de week van 12 Oktober.  Hart-Leers informeerde vorige week prompt naar de stand van zaken omdat per 1 Oktober grote onduidelijkheid bestond en ons hierover veel vragen bereikten. De stad …
Ga door met het lezen van Heerlen verlengt -eerste uur gratis parkeren- tot week van 12 Oktober

Opzienbarend! Uitvoeren -WOB verzoek Maankwartier- blijkt behoorlijk problematisch

Hart-Leers informeerde met regelmaat naar de onderliggende stukken van een inventarisatie en 2 memo’s Maankwartier. Wij willen graag duidelijk inzichtelijk zien hoe het nu daadwerkelijk met de vertragingskosten Maankwartier zit.  Keer op keer weigerde de wethouder pertinent om stukken te verstrekken. Toen wij daarop besloten een verzoek op basis van de wet openbaarheid van bestuur …
Ga door met het lezen van Opzienbarend! Uitvoeren -WOB verzoek Maankwartier- blijkt behoorlijk problematisch

D’r Oambusj 1920 – 2020 Aambos al eeuw lang ‘in handen van’ de gemeente Heerlen

Een bericht op de facebookpagina -Tussen Aambos en Caumerbron– maakte ons er op attent dat het Aambos (begin dit jaar) precies 100 jaar in handen van de gemeente Heerlen is. De stad nam toen het (raads)besluit om tot aankoop over te gaan en maakt daarvoor 55.000 Gulden vrij.  Natuurlijk mag een dergelijk heugelijk feit zeker …
Ga door met het lezen van D’r Oambusj 1920 – 2020 Aambos al eeuw lang ‘in handen van’ de gemeente Heerlen

Protestactie tegen komst dag- en nachtopvang Heerlen

-Bewoners Voskuilenweg uiten groot ongenoegen en gaan massaal naar ‘inloopbijeenkomst’- Gisteravond togen de bewoners van de Voskuilenweg massaal richting door de gemeente Heerlen georganiseerde ‘inloopbijenkomst Gasthuis’. Met protestborden in de hand en aan de lantaarnpalen, megafoon en voorafgaande ‘ludieke stoepkrijtactie’ nemen zij geen blad voor de mond en laten weten dit onzalige ‘gemeentelijke plan’ h …
Ga door met het lezen van Protestactie tegen komst dag- en nachtopvang Heerlen

No DNO! Kinderen Voskuilenweg stoepkrijten tegen komst dag- en nachtopvang Heerlen

Morgenavond wil de gemeente Heerlen, met diverse ‘partners’, met de omliggende buurt praten over hun voornemen om de dag- en nachtopvang voor 30 zorgmijdende zwaar verslaafden aan drank & drugs en mensen met zware psychische problemen op de Gasthuisstraat te vestigen. Direct hier tegenaan ligt de Voskuilenweg waarvan -groot en klein- dat h e l …
Ga door met het lezen van No DNO! Kinderen Voskuilenweg stoepkrijten tegen komst dag- en nachtopvang Heerlen

Nieuwe eigenaar voor Corio Center?

Investeerder Corio verkocht hun winkelcentrum (in 2014) aan de combinatie Kellett Capital/Sectie 5. Die combinatie (b)lijkt het Corio onlangs aan Unifore Real Estate verkocht te hebben.  Corio, de eerste verkoper, zat (toen der tijd) ‘al een tijdje’ met diverse winkelcentra in hun maag -vanwege de kwakkelende Nederlandse markt- lieten diverse media op dat moment weten. …
Ga door met het lezen van Nieuwe eigenaar voor Corio Center?

Politiek Heerlen zet ‘Werkzaamheden M. Huisman inzake project Atelier Stadsrevisie’ op raadscommissieagenda

Maandagavond 21 September spreekt politiek Heerlen over het plotse feit dat Heerlen ‘stationsgoochelaar’ Huisman voor een vorstelijke vergoeding van 135.000 Euro per jaar inhuurt vanwege zijn Atelier Stadsrevisie. Hart-Leers deed daartoe een voorstel tijdens het agendaoverleg van de fractievoorzitters. Daarbij bleek dat de Stadspartij een dergelijk verzoek reeds aan de gemeentelijke Griffie had laten toekomen. …
Ga door met het lezen van Politiek Heerlen zet ‘Werkzaamheden M. Huisman inzake project Atelier Stadsrevisie’ op raadscommissieagenda

‘Een plek om te ontmoeten’ Jan Teunissen schrijft 2e boek over historische stadsbegraafplaats Heerlen

Kwieke tachtiger, door en door Heerlenkenner, Jan Teunissen voltooide onlangs zijn 2e boek over de historische stadsbegraafplaats aan de Akerstraat. De grote kennis die hij gedurende vele jaren opdeed over deze historische stadsbegraafplaats deelt hij niet alleen ‘zwart op wit’ maar ook tijdens vele rondleidingen die hij over deze mooie laatste rustplaats met regelmaat verzorgt.  Met …
Ga door met het lezen van ‘Een plek om te ontmoeten’ Jan Teunissen schrijft 2e boek over historische stadsbegraafplaats Heerlen

‘Nul Tarief’: Hart-Leers pleit voor Groene leges bij duurzame maatregelen

‘Een goed, gezond milieu is harstikke belangrijk. Energie besparen is bovendien goed voor ‘de beurs’. Heerlen biedt mogelijkheden om advies en subsidie te krijgen bij en voor milieubesparende maatregelen. Dat kan u honderden euro’s per jaar opleveren.’ Een tekst met voorgaande strekking is te vinden op Heerlen.nl maar gaat -helaas- niet voor al onze inwoners op. Heerlen kent namelijk …
Ga door met het lezen van ‘Nul Tarief’: Hart-Leers pleit voor Groene leges bij duurzame maatregelen

‘Projecten stadscentrum’: B&W Heerlen vraagt instemming gemeenteraad voor investeringskrediet van 21.222.000 Euro

Uit bijgaand stuk, een stuk dat wij opvroegen nadat we het collegebesluit erover lazen, blijkt dat burgemeester en wethouders van plan zijn om de gemeenteraad te vragen in te stemmen met een investeringskrediet van 21.222.000 Euro voor projecten in het stadscentrum. Een gigantisch bedrag. Zeker omdat de financiële situatie van Heerlen, diplomatiek uitgedrukt, ‘uiterst broos’ is…

135.000 euro per jaar: Heerlen neemt ‘stationsgoochelaar’ Huisman in dienst via payroll constructie

Zo vernam politiek Heerlen zojuist via bijgaande raadsinformatiebrief… Daar waar eerder -uiterlijk deze maand- ‘5 gevels’ zouden worden opgeleverd door Huisman’s atelier stadsrevisie worden dat er nu een nagenoeg gelijk aantal per -eind- dit jaar. Alhoewel de informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad, een bijeenkomst die begin dit jaar in het Glaspaleis plaatsvond, geen enkele status had blijkt dit nu toch -‘ietwat anders’ dan door zowel wethouder als burgemeester geuit- een kennelijk ‘groen licht moment’ te zijn geweest…

Raadslid doet WOB verzoek vanwege uitblijven informatie over vertragingskosten Maankwartier

Vorige week woensdag liet Hart-Leers de gemeente Heerlen bijgaand bericht toekomen:  ‘Beste gemeente Heerlen, daar de wethouder de stukken onderliggend aan de ‘memo’s en inventarisatie Maankwartier’ niet inzichtelijk maakt en zelfs na herhaaldelijk verzoek hiertoe, om wat voor reden(en) dan ook, niet overgaat tot het nakomen van zijn informatieplicht…

Dag- en nachtopvang: niet alleen vele omwonenden ondervinden flinke overlast ook omliggende bedrijvigheid ‘plukt de wrange vruchten’

Voor wie het inspreken van mevrouw Daenen tijdens de raadscommissie gemist heeft is ook het krantenartikel dat vandaag in De Limburger staat overduidelijk. Enkele letterlijke citaten uit de krant van vandaag waarin mevrouw…

Wanneer wordt wat gedaan aan rattenplaag Heerlerbaan?

Al enkele weken heeft Hart-Leers regelmatig contact met diverse bewoners van de Heerlerbaan. Bewoners die, al geruime tijd, met een blijvend rattenprobleem zitten. Hart-Leers: ‘Nadat wij bewoners en gemeente in contact brachten en vervolgens diverse toezeggingen gedaan werden lijken concrete maatregelen -nog steeds- uit te blijven…

2020: over het 10e ParkCity Live weekend dat niet door kon gaan

Je weet pas wat je mist als het er niet is… Dit weekend stond het met stip in menig agenda: de 10e editie van ParkCity Live. Precies waarom nagenoeg alles van enige omvang afgeblazen is gaat ook de 10e editie van ParkCity Live dit jaar niet door. Inderdaad: dit jaar niet maar… nu al staat dikgedrukt in m’n agenda 17 & 18 Juli 2021 -Park City Live-. Dan zal het 10-jarig jubileum alsnog, dubbel en dwars, gevierd worden… >

Bewoners Schaesbergerveld: ruim -per direct- de inmiddels gesloopte ‘kantoorunits’ op

De vraag of en wanneer speeltuin De Spelewei (her)opent (b)lijkt snel beantwoord. De facebookpagina biedt nagenoeg direct uitkomst en wijst naar de woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag. Eerste vraag beantwoord. Een tweede vraag blijkt een ware hulproep vanuit het Schaesbergerveld. Vraag 2 blijkt minder makkelijk te beantwoorden: ‘Wanneer gaan de tiental -ondertussen deels vernielde-  mobiele kantoorunits eindelijk weg? Toen ze…