Nieuwe eigenaar voor Corio Center?

Investeerder Corio verkocht hun winkelcentrum (in 2014) aan de combinatie Kellett Capital/Sectie 5. Die combinatie (b)lijkt het Corio onlangs aan Unifore Real Estate verkocht te hebben.  Corio, de eerste verkoper, zat (toen der tijd) ‘al een tijdje’ met diverse winkelcentra in hun maag -vanwege de kwakkelende Nederlandse markt- lieten diverse media op dat moment weten. …
Ga door met het lezen van Nieuwe eigenaar voor Corio Center?

Politiek Heerlen zet ‘Werkzaamheden M. Huisman inzake project Atelier Stadsrevisie’ op raadscommissieagenda

Maandagavond 21 September spreekt politiek Heerlen over het plotse feit dat Heerlen ‘stationsgoochelaar’ Huisman voor een vorstelijke vergoeding van 135.000 Euro per jaar inhuurt vanwege zijn Atelier Stadsrevisie. Hart-Leers deed daartoe een voorstel tijdens het agendaoverleg van de fractievoorzitters. Daarbij bleek dat de Stadspartij een dergelijk verzoek reeds aan de gemeentelijke Griffie had laten toekomen. …
Ga door met het lezen van Politiek Heerlen zet ‘Werkzaamheden M. Huisman inzake project Atelier Stadsrevisie’ op raadscommissieagenda

‘Een plek om te ontmoeten’ Jan Teunissen schrijft 2e boek over historische stadsbegraafplaats Heerlen

Kwieke tachtiger, door en door Heerlenkenner, Jan Teunissen voltooide onlangs zijn 2e boek over de historische stadsbegraafplaats aan de Akerstraat. De grote kennis die hij gedurende vele jaren opdeed over deze historische stadsbegraafplaats deelt hij niet alleen ‘zwart op wit’ maar ook tijdens vele rondleidingen die hij over deze mooie laatste rustplaats met regelmaat verzorgt.  Met …
Ga door met het lezen van ‘Een plek om te ontmoeten’ Jan Teunissen schrijft 2e boek over historische stadsbegraafplaats Heerlen

‘Nul Tarief’: Hart-Leers pleit voor Groene leges bij duurzame maatregelen

‘Een goed, gezond milieu is harstikke belangrijk. Energie besparen is bovendien goed voor ‘de beurs’. Heerlen biedt mogelijkheden om advies en subsidie te krijgen bij en voor milieubesparende maatregelen. Dat kan u honderden euro’s per jaar opleveren.’ Een tekst met voorgaande strekking is te vinden op Heerlen.nl maar gaat -helaas- niet voor al onze inwoners op. Heerlen kent namelijk …
Ga door met het lezen van ‘Nul Tarief’: Hart-Leers pleit voor Groene leges bij duurzame maatregelen

‘Projecten stadscentrum’: B&W Heerlen vraagt instemming gemeenteraad voor investeringskrediet van 21.222.000 Euro

Uit bijgaand stuk, een stuk dat wij opvroegen nadat we het collegebesluit erover lazen, blijkt dat burgemeester en wethouders van plan zijn om de gemeenteraad te vragen in te stemmen met een investeringskrediet van 21.222.000 Euro voor projecten in het stadscentrum. Een gigantisch bedrag. Zeker omdat de financiële situatie van Heerlen, diplomatiek uitgedrukt, ‘uiterst broos’ is…

135.000 euro per jaar: Heerlen neemt ‘stationsgoochelaar’ Huisman in dienst via payroll constructie

Zo vernam politiek Heerlen zojuist via bijgaande raadsinformatiebrief… Daar waar eerder -uiterlijk deze maand- ‘5 gevels’ zouden worden opgeleverd door Huisman’s atelier stadsrevisie worden dat er nu een nagenoeg gelijk aantal per -eind- dit jaar. Alhoewel de informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad, een bijeenkomst die begin dit jaar in het Glaspaleis plaatsvond, geen enkele status had blijkt dit nu toch -‘ietwat anders’ dan door zowel wethouder als burgemeester geuit- een kennelijk ‘groen licht moment’ te zijn geweest…

Raadslid doet WOB verzoek vanwege uitblijven informatie over vertragingskosten Maankwartier

Vorige week woensdag liet Hart-Leers de gemeente Heerlen bijgaand bericht toekomen:  ‘Beste gemeente Heerlen, daar de wethouder de stukken onderliggend aan de ‘memo’s en inventarisatie Maankwartier’ niet inzichtelijk maakt en zelfs na herhaaldelijk verzoek hiertoe, om wat voor reden(en) dan ook, niet overgaat tot het nakomen van zijn informatieplicht…

Dag- en nachtopvang: niet alleen vele omwonenden ondervinden flinke overlast ook omliggende bedrijvigheid ‘plukt de wrange vruchten’

Voor wie het inspreken van mevrouw Daenen tijdens de raadscommissie gemist heeft is ook het krantenartikel dat vandaag in De Limburger staat overduidelijk. Enkele letterlijke citaten uit de krant van vandaag waarin mevrouw…

Wanneer wordt wat gedaan aan rattenplaag Heerlerbaan?

Al enkele weken heeft Hart-Leers regelmatig contact met diverse bewoners van de Heerlerbaan. Bewoners die, al geruime tijd, met een blijvend rattenprobleem zitten. Hart-Leers: ‘Nadat wij bewoners en gemeente in contact brachten en vervolgens diverse toezeggingen gedaan werden lijken concrete maatregelen -nog steeds- uit te blijven…

2020: over het 10e ParkCity Live weekend dat niet door kon gaan

Je weet pas wat je mist als het er niet is… Dit weekend stond het met stip in menig agenda: de 10e editie van ParkCity Live. Precies waarom nagenoeg alles van enige omvang afgeblazen is gaat ook de 10e editie van ParkCity Live dit jaar niet door. Inderdaad: dit jaar niet maar… nu al staat dikgedrukt in m’n agenda 17 & 18 Juli 2021 -Park City Live-. Dan zal het 10-jarig jubileum alsnog, dubbel en dwars, gevierd worden… >

Bewoners Schaesbergerveld: ruim -per direct- de inmiddels gesloopte ‘kantoorunits’ op

De vraag of en wanneer speeltuin De Spelewei (her)opent (b)lijkt snel beantwoord. De facebookpagina biedt nagenoeg direct uitkomst en wijst naar de woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag. Eerste vraag beantwoord. Een tweede vraag blijkt een ware hulproep vanuit het Schaesbergerveld. Vraag 2 blijkt minder makkelijk te beantwoorden: ‘Wanneer gaan de tiental -ondertussen deels vernielde-  mobiele kantoorunits eindelijk weg? Toen ze…

Raadscommissievergadering: Bewoners, Bewonerscomité en Wijkraad Molenberg faliekant tegen komst Dag- en Nachtopvang

Als een dief in de nacht overviel Heerlen de Molenberg met diens plannen om de Dag- en Nachtopvang van de Klompstraat naar de Gasthuisstraat te verplaatsen. Met een simpel ‘huis aan huis briefje’ dacht de stad een opmaat naar een verplaatsing ‘tussen de soep en aardappelen door’ in gang te zetten. Bewoners die zich nagenoeg direct verenigden in Bewonerscomité Voskuilenweg en Wijkraad Molenberg lieten -ook gisteravond- duidelijk van zich horen. Zij namen daarbij geen blad voor de mond toen zij -wederom- inspraken tijdens de raadscommissievergadering Maatschappij en Financiën… >>

Heerlen geeft -nog steeds- geen inzicht in vertragingskosten Maankwartier

Alhoewel Hart-Leers al zeer geruim tijd informeert naar de vertragingskosten Maankwartier kwam Heerlen na lange tijd met een ‘verrekening’ op de proppen. 2 memo’s en een inventarisatie. Hart-Leers verwacht inzicht in de complete stukken. Onderliggende stukken waarop de stad memo’s en inventarisatie baseert. Hoe Heerlen daarmee omgaat blijkt uit bijgaande brief die wij gisteravond (per mail) ontvingen… >>

Wethouder Heerlen prijst vertrokken gemeentelijke ‘Avatar’ interim gemeentesecretaris/(algemeen)directeur

Voormalig gemeentesecretaris en gemeentelijk (algemeen) directeur Schipperheijn kwam veelvuldig prominent ‘in het nieuws’. Nieuws, onder andere, vanwege diens ‘Wizard’ banden/functie bij/met het als ‘Scientology light’ omschreven ‘sektarische’ Avatar. Net zoals iets dergelijks aangaande een voorgaande Heerlense gemeentesecretaris/algemeen directeur (Bekkers) naar voren kwam…

Ludieke actie: café Bluff werft met 1,5 meter bier

Niet elk café heeft veel plek of een groot terras. Het knusse café Bluff (Dautzenbergstraat, Heerlen) is van bescheiden omvang met dito terras maar laat ook in deze barre tijden van zich horen. Met ‘1,5 meter bier = meer plezier!’ promoot het café diens ludieke actie: 1,5 meter bier in plaats van de welbekende ’meter’. Waarom? Dat moge duidelijk zijn…

Geen ‘Worstenhemel’ maar een mobiel podium voor de hele stad

Waarom maar blijven trekken aan dat gekke plan ‘de Worstenhemel’?! Na jaren van ‘het komt er, we starten dan en openen dan’ steeds weer uitstel en… niks. Wat heeft dit ‘gekke plan’ ondertussen gekost (wie betaalde hiervoor wie?) en waarom draagt ‘Limburg’ 50.000 Euro bij terwijl de kosten via sponsoring voorzien waren?..

Plots vertrokken gemeentesecretaris/algemeen directeur Heerlen in Veldhoven gestart

Noud Bex, de in Heerlen plotsklaps vertrokken gemeentesecretaris/algemeen directeur, is deze week gestart als gemeentesecretaris in Veldhoven. 4 maanden nadat hij plotsklaps Heerlen verliet start hij nabij Eindhoven. Waarom de heer Bex zo snel na zijn start in Heerlen diens nieuwe werkplaats verliet is nog steeds ‘in nevelen gehuld’…

Gaat ‘de grote stations goochelaar’ boven de beoogde (stations)fietsenstalling aan de slag?!

Vanmorgen bereikte de raadscommissie RO bijgaande notie. Een notitie naar aanleiding van door Hart-Leers gestelde vragen aangaande ‘de nieuwe grote fietsenstalling’: ‘N.a.v. punt 126 van de actielijst van de commissie RO is er een notitie in het RIS geplaatst bij de toezeggingen…

Raadscommissie bespreekt sluiting DNO De Klomp op 17 juni

Gisteravond besloot de raadscommissie Maatschappij en Financiën (MF) het agendapunt sluiting Dag- en Nachtopvang De Klomp op woensdag 17 Juni te bespreken. Reden daarvoor is dat men dan hoopt dat inspreken direct mogelijk is en dat dan niet meer -indirect- digitaal moet. Ook de diverse maandagavond jongstleden nog aangeleverde stukken bleken (veel) te laat beschikbaar. Bewonerscomité Voskuilenweg maakte vervolgens gebruik van het agendapunt sprekersplein om, wederom, van zich te laten horen…

Fietsenstalling station Heerlen: bedonderde de wethouder de gemeenteraad?!

Plots moest en zou het tijdelijke station Heerlen gekocht worden. Waarom? Er moest en zou een grote, nieuwe fietsenstalling komen en dat moest heel snel gaan ook. Een behoorlijke tijd na de aankoop is ter plekke nog niets gebeurt en is ook van een grote, nieuwe fietsenstalling allerminst sprake. Wat is er aan de hand?…